Av Micaela Institoris, 2016-05-25 16:23

Ingenjörssegmentet innefattar många olika yrkesområden. Energi & miljö, marin & offshore, IT, automotive, telecom samt bygg & anläggning är bara några delar i den omfattande grupp vi kallar teknikföretagen. Ingenjörer är viktiga pelare i samhället och det är tack vare ingenjörer vi har många av de funktioner och lösningar vi alla tar för givet. Problemet är bara att de är för få. Ingenjörer är en bristvara och företag som vill anställa har ofta problem med att finna bra kandidater. Ingenjörer har många alternativ att välja på och för att framstå som attraktiva måste företagen uppfylla vissa krav. Här listar vi 7 viktiga karaktärsdrag de mest efterfrågade teknikföretagen har gemensamt.

civil-engineering.jpg

1. erbjuder fast anställning

Fast anställning är något av det som ingenjörer värderar allra högst. Det är svårt att uttala sig exakt om varför det är så men kanske är förekomsten av många konsultföretag inom teknikområdet en bidragande faktor? Då faller sig fasta anställningar inom teknik-, och utvecklingsbolagen som naturligt tilltalande.

2. flexibel arbetstid

Möjligheten att kunna kombinera fritidsintressen, som till exempel träning, med ett arbete i högt tempo är något som är åtråvärt. Flexibel arbetstid underlättar också anpassningen till familjens behov och därför är företag med flexibelt arbete högt värderade.

3. kompetensutveckling

Fortbildning är något som ligger de flesta ingenjörer varmt om hjärtat. Segmentet är starkt kunskapsstyrt och kraven på konstant fortbildning är tydligt ställda från branschen. De företag som investerar i sina anställdas löpande utveckling står därför högt i kurs.

4. god gemenskap

Teknisk utveckling och skapande är lagarbete. En förutsättning för att nå bra resultat är ett gott samarbete – som naturligtvis underlättas av god gemenskap.

5. utmanande arbetsuppgifter

Ingenjörskap är till stor del problemlösning. Att ta sig an utmaningar och skapa fungerande lösningar är i mångt och mycket vad ingenjörskapet handlar om. De bolag som ger sina anställda utmanande arbetsuppgifter har därför ofta gott rykte.

6. utrymme för ansvar

Utmaningar och ansvarskänsla går hand i hand för ingenjörer. Kombinera detta med frihet och flexibilitet och du har ett effektivt recept för att bli attraktiv som arbetsgivare.

7. varierande arbetsuppgifter

Varierande arbetsuppgifter attraherar de flesta och ingenjörer är i detta sammanhang inte avvikande från denna trend.

 

läs mer

Ladda gärna ner vår arbetsmarknadsundersökning, Workmonitor #4 från 2015, som handlar just om den ökande efterfrågan från arbetsgivare efter forskare, ingenjörer, teknologer, matematiker och digitala profiler. Workmonitor mäter dessutom lokala och globala trender på arbetsmarknaden, till exempel arbetstillfredställelse och mobilitetsindex, och genomförs fyra gånger om året i 34 länder.

ladda ner Workmonitor #4 2015

 

kommentarer