Av Micaela Institoris, 2016-05-26 14:41

Jag lever inte alltid som jag lär men jag gör mitt absolut yttersta för att göra det varje dag. Ledarskapsfrågor och företagskultur ligger mig varmt om hjärtat. Den här bloggposten kommer att handla om mina reflektioner över personligt ägandeskap för vårt eget beteende i en organisation. Kanske den viktigaste ingrediensen i vad många med mig kallar personligt ledarskap - på arbetet och i livet.

Jag är väl medveten om de situationer när jag inte lever som jag lär, då jag varje dag försöker spendera lite tid åt reflektion över mitt eget beteende och handlande. Hur hanterade jag en viss situation? Hur agerade jag? Kunde jag gjort det bättre? Genom reflektion och eget ägandeskap av mitt beteende, utvecklas jag och kommer att agera bättre nästa gång jag hamnar i samma situation. Reflektion och ägandeskap över våra egna beteenden gör oss till bättre människor och får oss ofta att bli lyckligare som individer.

agare_leder_battre_an_chefer.jpg

ledarskap – ett beteende, inte en position

Jag vill gärna  att vi alla skall känna glädje över att gå till jobbet – det är en så stor del av våra liv. Att vi var och en skall känna den passion, glöd och motivation som krävs för att förändra och bidra till någonting bättre – varje dag. Att vi också känner vikten av vårt individuella bidrag och förstår att vi var och en har en djup påverkan på möjligheten att skapa det som krävs för att springa förbi våra konkurrenter, nå vår vision och våra mål. Ledarskap för mig handlar om att vi som individer tar ägandeskap över vår egen tillvaro, vårt eget beteende och tar ett personligt ansvar för att förändra eller förbättra en situation som vi på något vis inte är nöjda med. Dessa tankar gör att jag snart kommer till frågor som: Hur finner vi den inre ledaren i oss? Är det möjligt att vi alla kan sträva efter att lämna en situation lite bättre än vi fann den? Kan vi alla bli personliga ledare och ta ansvar för vårt eget beteende?

antingen släpper vi våra negativa tankar eller så tar vi ägandeskap för att förändra situationen – vi klagar inte bara helt planlöst

medarbetarskap – vi är varandras arbetsmiljö

I min vardag kommunicerar jag ofta en önskan som jag har och det är att ”antingen släpper vi våra negativa tankar eller så tar vi ägandeskap för att förändra situationen – vi klagar inte bara helt planlöst”. För mig handlar detta mycket om medarbetarskap då vi är varandras arbetsmiljö. Hur jag agerar och beter mig har en stor inverkan på min omgivning. Jag är mån om att vi alla skall ta ansvar för att vi på ett eller annat sätt är förebilder för vår omgivning – vare sig vi vill eller inte. Jag bär ett ansvar för mina kollegors välmående eftersom mitt eget beteende påverkar deras tillvaro.

Jag är övertygad om att en företagsstruktur uppbyggd på det personliga ledarskapet är framtidens recept för att skapa och bibehålla framgångsrika, välmående företag och medarbetare. Varje individ måste ha en inre vilja och kraft att ta ägandeskap, vara involverad och göra skillnad. Jag talar om en övertygelse att vi, med varje individs bidrag, kan göra skillnad och skapa välmående team i världsklass. Men också att vi, genom personligt ledarskap och ägandeskap för vår egen situation och vårt eget beteende, även kan bli lyckligare som människor.

 

prenumerera på bloggen

kommentarer