Av Björn Söderberg, 2020-06-22 09:11

Så lyckades företaget behålla och engagera tillfällig personal även under perioder med låg produktion. 

utmaningen

Det här fordons- och energiföretaget - som siktar på att förändra hela branschen - skiljer sig avsevärt åt från konkurrenterna när det gäller strategier och marknadsföring. För att klara produktionskraven och förbli en av ledarna på marknaden ville kunden samarbeta med ett bemanningsföretag som gör mer än att enbart tillsätta tjänster.


lösningen

Randstad kom med förslaget att inrätta en flexibel, mobil talangpool. Intern utbildning erbjöds både visstidsanställda och fastanställda, så att redan utbildade medarbetare kunde användas optimalt och flyttas mellan olika delar av verksamheten efter behov. En annan lösning som erbjöds var att samtliga medarbetare, visstids- som fastanställda, skulle placeras vid olika serviceställen, eventuellt till och med utomlands. Under ett par veckors tid skulle medarbetarna utbyta kunskaper och utbildning medan de arbetade på serviceställen på andra marknader.

En annan fördel med lösningen var ”flerkundsplaneringen”, d.v.s. Randstads överenskommelse med kunden om att de tillfälliga medarbetare som blev sysslolösa när produktionen föll skulle få uppdrag hos andra kunder till Randstad, med ett löfte om att återvända till ursprungskunden vid behov. På detta sätt vann alla på lösningen: kunden, Randstad och givetvis de tillfälligt anställda, som hela tiden hade arbete. Kunden och Randstad bestämde sig för att använda dessa möjligheter att engagera och behålla personalen, och båda företagen gjorde framsteg inom ramen för ett allt tätare partnerskap.

Ladda gärna ner hela företagscaset om du vill läsa mer om vilka åtgärder Randstad implementerade och vad resultatet blev.

ladda ner företagscaset

kommentarer