Av Katarina Bondeson, 2020-10-08 09:54

Hur ska man anpassa sitt ledarskap när arbetet på den fysiska arbetsplatsen flyttas till hemmakontoret? Arbetsvardagen ställer nya krav till individen såväl som chefer och ledare. Och mitt i allt detta ska teamet fortsätta hålla samman.

Att säkerställa motivation, engagemang, samhörighet och effektivitet i teamet är avgörande. Katarina Bondeson, affärsområdeschef på Randstad RiseSmart, delar med sig av sina bästa tips för att få det att fungera - fast att vi inte kan träffas i samma utsträckning som tidigare och nu behöver ställa om till ett nytt normalläge.

tydliga mål för grupp och individ

Att sätta upp tydliga mål för både gruppen och individerna i den är avgörande för att det gemensamma arbetet ska fungera - och det gäller oavsett om du ska leda på distans eller det fysiska rummet.

Medarbetare som kanske tidigare varit motiverade och engagerade befinner sig nu i en ny situation, vilket kan ta sig form i att denna motivation försvunnit.

Det ställer i sin tur krav på dig som ledare. Ha en tydlig förväntan på dina medarbetare och säkerställ att alla vet vilka mål ni jobbar mot i gruppen. Ta tillsammans fram en tydlig och gemensam målbild för grupp och individ. När saker och ting är tydliga blir medarbetarskapet mer aktivt, vilket i sin tur leder till att ni har roligare tillsammans på jobbet, vilket resulterar i högre lönsamhet.

så leder du på distans

sätt upp nya spelregler

Nya förutsättningar leder naturligt till att nya spelregler i teamet behövs. Saker som tidigare varit självklara kan nu kännas lite förvirrande och svåra.

Kanske har ni tidigare haft som vana att alltid säga godmorgon till varandra när ni kommer in till kontoret, eller att starta dagen med en gemensam morgonkaffe. Hur gör ni nu när det fysiska rummet bytts ut mot det digitala? Hur håller ni era möten och hur visar varje medarbetare ett aktivt deltagande?

Avsätt tid att diskutera dessa frågor och kom tillsammans fram till vilka spelregler ni vill ha i teamet. Det kan exempelvis handla om att alla teammedlemmar alltid ska ha kamera och mikrofon på i möten för att vara så närvarande som möjligt, att ni sätter upp en tydlig talordning för att alla ska få komma till tals på ett naturligt sätt, eller att ni alltid uppdaterar varandra i den gemensamma chatten när ni startar och avslutar arbetsdagen.

var närvarande och tillgänglig

Ju mer mogen en grupp är, ju mer autonom och effektiv är den. Om gruppen utsätts för nya situationer och förändringar, så faller gruppen tillbaka i grupputvecklingen och även mognaden. I dessa fall kan teamet behöva mer detaljstyrning, fler möten och tätare uppföljning. En av de viktigaste sakerna för att gruppen ska kunna leverera är social interaktion och psykologisk trygghet, vilket gör det extra viktigt att du som ledare är närvarande och tillgänglig.

Hur säkerställer du som chef detta? Det kan handla om att avsätta mer tid både för teamet men också för individuella möten för varje medarbetare för att säkerställa att alla är på banan. Du visar samtidigt att du bryr dig om dina teammedlemmar och finns där. Ett annat sätt är att prioritera digitala teamaktiviteter och möten som inte är jobbrelaterade. Ta initiativ till gemensamma digitala luncher eller kaffepauser, och fortsätt hitta sätt att ha roligt tillsammans fast ni inte kan träffas fysiskt.

Glöm inte heller bort vikten av att fråga. Säkerställ att gruppen mår bra genom att fråga vad de behöver och om det finns något du skulle kunna göra annorlunda.

Att leda på distans är en av de många utmaningar arbetsgivare står inför under dessa exceptionella tider. För dig som sakta men säkert börjat återgå till arbetsplatsen har vi sammanställt en guide som vi hoppas kan vara till hjälp oavsett vilka utmaningar du står inför.

ladda ner guiden

kommentarer