så kan vi hjälpa dig att rekrytera talanger inom fordonsindustrin.

av Andreas Jonsson, 2022-04-11 10:00

Fordonsföretag av alla slag – från originaldelstillverkare till bilhandlare – måste vara beredda att anpassa sig till de förändringar som branschen genomgår om de ska lyckas.

läs mer

så attraherar och behåller du talanger inom fordonsindustrin.

av Andreas Jonsson, 2022-04-03 10:00

Företag inom alla segment av fordonsindustrin står för idag inför en rad utmaningar som kräver särskilda, effektiva lösningar.

läs mer

5 viktiga hr-trender för fordonsindustrin.

av Andreas Jonsson, 2022-03-29 14:19

Den globala fordonsindustrin och dess leveranskedja genomgår i dagsläget stora förändringar. För att hänga med i utvecklingen måste företagen vara flexibla, medvetna om snabbt skiftande trender och beredda att göra avsevärda förändringar av såväl drift som i personalstrategin.

läs mer