rekrytering i tillverkningsindustrin - utmaningar och möjligheter.

av Björn Söderberg, 2020-12-10 13:09

Att lyckas rekrytera kompetent arbetskraft för att uppnå fluktuerande produktionsmål kan vara en ständig kamp för hårt arbetande HR-chefer. Vi ser dagligen hur svårt branschen har att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Jag skulle vilja dela med mig av några insikter för hur du kan bemöta några av de rekryteringsutmaningar som många tillverkningsföretag står inför nu.

läs mer

påverkas er produktivitet av hög frånvaro?

av Björn Söderberg, 2020-07-01 10:30

Här är tipsen du behöver för att uppnå lägre frånvaro och högre engagemang hos dina medarbetare.

läs mer

skräddarsydda lösningar för dina behov inom flexibel arbetskraft

av Björn Söderberg, 2020-06-25 11:29

Vilka är de största utmaningarna du står inför när det gäller din tillfälliga arbetskraft? Vilka följder får det för din verksamhet? Om du vill ta fram en skräddarsydd lösning för ditt företag är det viktigt att först identifiera de mest kritiska problemen och hur de bäst ska hanteras.

läs mer

så hjälpte randstad företaget att engagera och behålla sina konsulter.

av Björn Söderberg, 2020-06-22 09:11

Företaget, ett amerikanskt fordons- och energiföretag, skiljer sig avsevärt åt från konkurrenterna när det gäller strategier och marknadsföring. För att kunna hantera produktionstoppar och förbli en av ledarna på marknaden ville företaget samarbeta med ett bemanningsföretag som kan erbjuda flexibla lösningar och säkerställa att den tillfälliga personalstyrkan stannar kvar för nya uppdrag.

läs mer

hanterar ni tillfällig arbetskraft på bästa möjliga sätt?

av Björn Söderberg, 2020-06-16 11:52

Pålitliga och engagerade tillfälliga medarbetare är en värdefull tillgång för vilket företag som helst. Det gäller särskilt i branscher som tillverkning och logistik, där flexibiliteten att kunna anpassa sig till säsongsvariationer och varierad efterfrågan kan vara nyckeln till framgång.

läs mer

få kontroll över kostnaderna för tillfällig personal.

av Björn Söderberg, 2020-04-03 09:59

För de flesta organisationer blir det allt mer vanligt att anlita tillfällig personal. Enligt Deloitte finns det 77 miljoner personer på arbetsmarknaden i Europa, Indien och USA som formellt identifierar sig som frilansare. Hälften av de arbetsgivare som Deloitte undersökte rapporterade också att en betydande del av deras arbetskraft var externa uppdragstagare. McKinsey uppskattar att det finns 162 miljoner personer som ägnar sig åt någon form av gig- eller frilansbaserat arbete, och Staffing Industry Analysts har uppskattat att intäkterna från molnbaserad arbetskraft ökade med 65 procent under 2017.

läs mer