vad vi har lärt oss om att leda på den hybrida arbetsplatsen.

av Camilla Campelo, 2022-02-21 07:45

Pandemin och dess effekter har onekligen tvingat många av oss att se över de befintliga arbetsmodellerna. Många av Randstad Sveriges interna medarbetare hade redan innan covid-19 möjlighet att till viss del arbeta på distans, men i och med pandemin fick vi övergå helt och hållet till en distansbaserad arbetsmodell.

läs mer