hur kvalitetssäkra kandidater i en digital värld?

av David Näsström, 2018-04-06 10:29

”AI, big data och nya digitala lösningar ska inte ersätta det mänskliga mötet, de ska göra det mänskliga mötet värdefullare.” Det menar David Näsström, konceptutvecklare på Randstad.

läs mer