insikter från stack overflow developer survey kring långsiktiga strategier för att attrahera systemutvecklare.

av John Månsson, 2017-11-23 10:59

En av de bästa källorna för data kring vad just utvecklare egentligen vill ha är den årliga Stack Overflow Developer Survey. Den visar till exempel att svenska utvecklare prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid före lön och förmåner.

läs mer

byol – arbetsgivarnas nästa sätt att locka it-kompetens?

av John Månsson, 2016-04-20 08:56

Minns du BYOD? John Månsson på Randstad Technologies spanar om vad som kan ligga runt hörnet: BYOL.

läs mer

kravprofilen – en viktig framgångsfaktor för att hitta rätt medarbetare inom it.

av John Månsson, 2015-08-25 02:17

Kravprofilen utgör stommen i en rekrytering. En checklista som används genom hela processen för att säkerställa att man inte skiftar fokus eller värderar kandidater på felaktiga grunder, menar John Månsson, på Randstad Technologies.

läs mer