Av Randstad, 2016-05-20 14:00

För en yrkeskategori som till stor del arbetar med engelska som språk kan det verka konstigt att flytande svenska är ett krav i arbetsannonserna. Är arbetsgivarna för bekväma eller är det ett rimligt krav?

Randstad Engineering och arbetar mot ingenjörer – en yrkeskategori det råder brist på och i vilken kandidaterna är hett eftertraktade. Frågan är då om arbetsgivarna har råd att begränsa sig till den andel som talar flytande svenska?

220_960x375-3

det enkla svaret: det beror på

– Det beror på flera faktorer. I vissa fall kan det vara ett rimligt krav, om det till exempel är nödvändigt för att kunna utföra rollens arbetsuppgifter, men i andra kan det vara av bekvämlighet som arbetsgivaren önskar anställa en svensktalande person.

Inte minst är företagets storlek och på vilken marknad det verkar avgörande. För ett mindre företag som enbart hanterar svenska kunder, eller i en roll i vilken rapporter ska författas på svenska, är att kunna tala svenska helt enkelt nödvändigt. I en större organisation, med internationella kunder och där arbetsuppgifterna till stor del kan eller ska utföras på engelska, bör arbetsgivare däremot sträva efter att tänka brett och fundera på om det verkligen bör vara ett krav.

– Samma sak gäller för expertroller; vi har i dag kunder som söker över hela världen efter precis rätt kompetens, och då kommer språket i andra hand.

fördelarna med att vara olika är många

Många företag har insett att fördelarna med mångfald är tydliga och många. Nya infallsvinklar, synsätt och lösningar, både i arbetsuppgifter och det sociala är några. Men flera av arbetsgivarna har inte riktigt vågat ta steget och fortsätter att välja det bekväma alternativet genom att söka kandidater som talar svenska.

– Det vi får göra är att lyfta frågan med kunden. Vi går noggrant igenom vad tjänsten innebär för arbetsuppgifter, försöker ta reda på varför svenska är ett krav och uppmanar dem att, om det är lämpligt, vidga perspektivet för att kunna rikta sig mot en större mängd kandidater. Men det viktiga är i slutändan självklart kompetensen – det är det som alltid ska vara avgörande i en rekrytering.

– Vårt tips till arbetsgivare är att våga släppa på svenskakraven, då utesluter man inga möjligheter till den utveckling som man vill ha. Ofta lär sig dessutom medarbetare språk genom arbetet, och då har man redan precis rätt kompetens på rätt plats.

kommentarer