Av Randstad, 2016-09-21 20:19

Hur hittar man rätt kompetens när kandidaterna blir färre och färre? Rekryteringsexperterna på Randstad Finance har många ett brinnande intresse för Employer Branding, hur organisationer ska göra för att attrahera och behålla talangerna.

Fenomenet är inte på något sätt nytt. Inom exempelvis IT, sjukvård och pedagogisk verksamhet har det länge varit brist på arbetskraft och svårt att locka till sig rätt kompetens. Men de senaste åren har en tydlig förändring kunnat märkas även för ekonomer.

befolkningspyramiden har blivit till en befolkningssvamp

befolkningspyramiden har blivit till en befolkningssvamp

Det som tidigare har kunnat liknas vid en befolkningspyramid, där de yngre generationerna har varit fler till antalet, har nu blivit mer likt en befolkningssvamp. Utvecklingen på arbetsmarknaden är bland annat en konsekvens av att befolkningens livslängd ökar samt att det överlag har skett en förändring i behovet av kompetens. Resultatet är färre sökande per position.

– Det som tidigare har varit arbetsgivarnas marknad har nu istället blivit kandidaternas. Antalet sökande per position har minskat och arbetstagarna kan i större utsträckning välja arbetsgivare än tidigare.

Att utmärka sig som en attraktiv arbetsgivare har därför kommit att bli allt viktigare.

många arbetar med frågan på fel sätt

Generellt sett har en stor del av Sveriges organisationer insett vikten av att arbeta med Employer Branding, många har en specialist på området eller så ligger det under HR-avdelningens ansvar.

– Däremot finns det vissa som inte jobbar med det på rätt sätt, och i rätt syfte.

För att lyckas menar specialisterna på Randstad Finance att tre komponenter först måste arbetas igenom internt och, ännu viktigare, de måste gå hand i hand med varandra.

  1. Identiteten. Vilka är ni egentligen? Det krävs en förståelse för hur medarbetarna ser på organisationen. Är ni till exempel ett bolag där man gör karriär och snabbt kan nå en hög lön, eller snarare ett företag som prioriterar balans i livet och flexibilitet?
  2. Profilen. Vilka vill ni vara? Ledningen bör ha en vision om hur ni vill och ska uppfattas som arbetsgivare.
  3. Imagen. Hur upplevs ni av omvärlden? De externa parternas syn på er är mycket viktig – det är de som utgör potentiella framtida medarbetare.

lova ingenting ni inte kan hålla

Om inte profil och image överensstämmer med identiteten riskerar det att istället få negativa konsekvenser genom att förväntningar som byggs upp inte införlivas. En negativ spiral uppstår eftersom missnöjda medarbetare är de som i störst utsträckning tenderar att sprida ordet vidare.

– Viljan att vara en attraktiv arbetsgivare är inte detsamma som att faktiskt vara det, och det här är inga förändringar som kan ske över en natt. Det viktigaste är att förmedla en genuin bild av hur verksamheten faktiskt ser ut, endast då ges potentiella medarbetare chansen att hitta rätt.

kommentarer