Av Björn Söderberg, 2021-02-05 11:11

Eftersom inköpsavdelningens jobb handlar om att skaffa alla de olika resurser ett företag behöver för att fungera effektivt och bli framgångsrikt är en av dess grundläggande prioriteringar att göra detta med maximal kostnadseffektivitet.

När det gäller arbetskraften har du mycket bättre förutsättningar att kontrollera dina kostnader och få ut mesta möjliga av din personalstyrka om du har en tydlig bild av nuläget, hur du kan optimera kostnaderna och var det finns möjligheter att öka produktiviteten.

Randstad Inhouse Services har en skräddarsydd lösning som hjälper företag inom en rad olika branscher – från fordonsindustri och teknik till tillverkning och logistik – att tillgodose sina behov inom volymrekrytering och inhyrning av personal.

Vilka är då dessa metoder, och hur kan Randstad Inhouse Services hjälpa ditt företag sänka sina övergripande arbetskraftskostnader?

fördjupad förståelse

För att kunna identifiera de områden där du har störst möjlighet att optimera kostnaderna och bli mer ekonomiskt effektiv, måste du ha en tydlig bild av nuläget i din verksamhet.

Randstad Inhouse Services hjälper sina kunder att nå sådana insikter genom djupgående företagsanalyser. I den här processen bygger särskilda processledare från Randstad i nära samarbete med intressenter från olika delar av företaget – inklusive ledning, utbildningsavdelning, driftsavdelningar, HR- och inköpsavdelningar – upp en bild av var ni står just nu, vad ni vill uppnå i framtiden och vilka steg ni kan ta för att nå dit.

Din processledare – en erfaren yrkesperson från Randstad som tillsätts specifikt för ditt företag – hjälper dig att få en bättre förståelse av hur ditt företag fungerar genom att ställa centrala frågor som:

  • Vilka är dina viktigaste affärsmål? Vill du öka intäkterna, minska kostnaderna eller både och?
  • Hur förhåller sig dessa mål till personalstyrkan?
  • Vilka rekryteringsmetoder använder du? Vilka steg ingår när ni söker upp och väljer ut kandidater? Hur mycket kostar processen?
  • Hur mycket spenderar du på avgörande rekryteringsaktiviteter som introduktion och upplärning?
  • Hur avgör du hur många anställda du behöver?
  • Hur stora kostnader har ni till följd av frånvaro och personalomsättning?

Baserat på denna grundförståelse av företagets aktuella status – din baslinje – kan vi hitta och identifiera de mest effektiva åtgärderna för att öka effektiviteten och optimera kostnaderna.

minska kostnaderna utan att förlora produktivitet

Ett av Randstad Inhouse Services vanligaste sätt att minska kostnaderna för kunderna är genom en förbättrad introduktionsprocess.

Det är avgörande att ny personal introduceras på arbetsplatsen på ett effektivt sätt, så att de känner de sig bekväma och är väl förberedda att så snabbt som möjligt nå en god produktivitetsnivå. För större verksamheter som ofta anlitar tillfällig personal kan de återkommande introduktionerna också bli kostsamma, särskilt om introduktionen inte sköts på det mest kostnadseffektiva sättet.

Tack vare Randstads erfarenhet och kunskap på området kan vår Inhouse Services-division ta över ansvaret för introduktionsprocessen och göra den mycket mer effektiv. Detta uppnår vi bl.a. genom tillämpning av moderna tekniker och innovationer, såsom automatisering, som kan hjälpa dig att spara tid och få ut mesta möjliga av dina resurser.

Nästa steg efter introduktionen är ofta utbildning – ett område där många större företag har utrymme för förbättringar. Överutbildning är en särskilt vanlig fråga. Slösar du tid och pengar på att ge medarbetare kompetenser som inte är avgörande för deras tjänster och som de kanske inte ens använder?

Randstad Inhouse Services kan hjälpa dig identifiera den typen av effektivitetsbrister, och ge råd om hur du optimerar utbildningsinsatserna.

Ett annat vanligt mål är att få kontroll över personalomsättningen, vilket kan vara särskilt relevant för inköpsavdelningen. Lyckas du behålla de värdefulla medarbetare du har så länge som möjligt, kommer kostnaderna för rekrytering, introduktion och upplärning av ny personal i slutänden att minska.

Och det är avgörande att dessa kostnader hålls under kontroll, särskilt i branscher som fordonstillverkning eller läkemedelssektorn, där det ofta krävs en hel del upplärning och förberedelse innan nya medarbetare når en god produktivitetsnivå.

Ett av de mest effektiva sätten att begränsa personalomsättningen är att säkerställa att ni från början anställer personer som inte bara har rätt kompetens och erfarenhet, utan som också passar in i er företagskultur och som troligen inte kommer att lämna företaget kort efter det att de börjat.

Randstad Inhouse Services kan hjälpa dig att göra rätt rekryteringar med hjälp av fördelar som automatiserad gallring bland kandidaterna, innovativa intervjutekniker och tillgång till en pool av granskade, beprövade kandidater.

Effektiv bemanningsplanering är en annan avgörande process när du vill se till att få ut mesta möjliga av de tillgängliga resurserna.

Det viktigaste med dessa metoder är att de gör det möjligt att spara tid och minska kostnader utan att ge avkall på produktiviteten.

bevisade resultat

Randstad Inhouse Services metoder för att analysera användningen av arbetskraft och identifiera möjligheter till kostnadsbesparingar utan produktivitetsförluster har gett resultat för företag i en rad branscher världen över.

Vi arbetar för närvarande med kostnadsbesparingsprogram för över 800 kunder, där vi hjälper dem att minska kostnaderna med minst två till tre procent av den totala personalkostnaden.

Vill du uppnå dessa fördelar för din organisation? Kontakta Randstad idag, så berättar vi hur vår Inhouse Services-lösning kan vara till hjälp för dig.

Nedan hittar du också ett case med ett exempel ur verkliga livet som visar hur vår inhouse-lösning hjälper företag att minska personalkostnaderna.

ladda ner caset

 

kommentarer