Av Parisa Tahmi, 2021-11-29 14:49

E-handeln har vuxit avsevärt sedan pandemins start. Faktum är att den globala e-handelsförsäljningen ökade med 27,6 % under 2020. Tillväxten var inte begränsad till en enda global marknad; istället växte alla marknader i någon utsträckning under pandemin. Trots att pandemin nu börjat avta väntas den globala e-handelsförsäljningen öka med 14,3 % under 2021.

När efterfrågan på leveranstjänster ökar blir behovet av att tillsätta lediga tjänster mer trängande. Vissa företag investerar i automatiseringsteknik för att fylla bemanningsluckorna. Det är en strategi som visserligen kan minska det sammantagna behovet av arbetskraft, men det ökar samtidigt företagens behov av kvalificerade medarbetare som kan arbeta sida vid sida med tekniken.

I slutänden leder den globala bristen på kvalificerad arbetskraft till att det blir extremt svårt för arbetsgivare inom logistikbranschen att rekrytera medarbetare med rätt kompetens, och det i en tid då det är viktigare än någonsin att tillsätta lediga tjänster.

Men trots att det kan vara svårare att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare på dagens hårt konkurrensutsatta arbetsmarknad är det inte omöjligt. Faktum är att med de rätta resurserna och rekryteringsstrategierna kan logistikföretagen göra stora framsteg när det gäller att rekrytera de talanger de behöver på den postpandemiska marknaden.

För oss på Randstad är det högsta prioritet att hjälpa kunderna inte bara att hitta talanger, utan att hitta de rätta talangerna. Vi har identifierat de tre viktigaste tipsen för den som vill attrahera logistikmedarbetare trots både hård konkurrens på arbetsmarknaden och en kännbar kompetensbrist.

Vi har även sammanställt en guide med våra bästa tips för att attrahera logistikmedarbetare, som du kan ladda ner här.

ladda ner guiden

erbjud konkurrenskraftiga löner och förmåner

Om ditt företag har svårt att attrahera och rekrytera kvalificerade medarbetare är en av de första åtgärderna du bör vidta att se över de ersättningspaket ni erbjuder. Enligt 2021 års upplaga av Randstad Employer Brand Research anser 54 % av svenska arbetstagare att lön och förmåner är en viktig faktor när de väljer arbetsgivare.

Det motsvarar mer än hälften av arbetsmarknaden, inklusive både aktiva och passiva kandidater. För att attrahera dessa kandidater måste du erbjuda ett konkurrenskraftigt ersättningspaket med optimal lön och meningsfulla förmåner.

54 % av svenska arbetstagare att lön och förmåner är en viktig faktor när de väljer arbetsgivare.

konkurrenskraftiga löner

Som på vilken marknad som helst, ökar kostnaderna i takt med efterfrågan. I det här fallet innebär alltså den ökade efterfrågan på kvalificerade medarbetare högre löner. Logistikföretagen måste inse att arbetsmarknaden har förändrats.

Arbetssökande är idag mer välinformerade än kanske någonsin förr. De gör research om företagen, läser recensioner och jämför löner. Verkligheten är att om ditt företag inte erbjuder konkurrenskraftiga löner vänder sig de mest kvalificerade arbetstagarna till andra arbetsgivare. Och vad värre är: utan konkurrenskraftiga ersättningspaket kan företaget också börja förlora befintliga medarbetare.

Den goda nyheten är att högre löner inte alltid innebär ökade kostnader. En rätt genomförd löneförhöjning kan faktiskt i slutänden spara pengar åt företaget genom minskad frånvaro och övertid. Tricket är att fastställa vad som är den optimala lönen på just er marknad. För låga löner kan omöjliggöra rekrytering av topptalanger, medan för höga löner kan göra att företaget inte har råd att investera inom andra viktiga områden.

Det är viktigt att använda djupgående marknadsundersökningar och analyser för att räkna ut vad företaget optimalt bör erbjuda i lön. På så vis bevarar företaget sin konkurrenskraft på dagens arbetsmarknad och lockar potentiella kandidater att söka era lediga tjänster.

meningsfulla förmåner

Konkurrenskraftiga löner är bara en del av medarbetarnas ersättningspaket. Förmånerna har också en viktig roll att spela. Faktum är att pandemin fått arbetstagare världen över att omvärdera sin uppfattning om vilka förmåner som är viktigast. Det är avgörande att arbetsgivarna förstår förändringen, och erbjuder den typ av förmåner som är mest meningsfulla för både befintliga medarbetare och potentiella kandidater.

Nedan tittar vi närmare på några av de förmåner som många medarbetare vill ha.

balans mellan jobb och fritid

Pandemin underströk vikten av att kunna upprätthålla en sund balans mellan jobb och fritid. Många lärde sig arbeta hemifrån, vårdade äldre anhöriga eller hemundervisade sina barn, och insåg därmed hur viktigt det var med flexibilitet från arbetsgivarens sida.

Även om vissa arbetsgivare inom logistiksektorn, t.ex. inom lager eller transport, kan ha svårt att erbjuda flexibilitet är det viktigt att försöka hitta sätt att hjälpa medarbetarna till en sund balans mellan jobb och fritid. Extra betald ledighet eller möjlighet att byta skift är exempel på extra förmåner du som arbetsgivare kan erbjuda.

Även om vissa arbetsgivare inom logistiksektorn, t.ex. inom lager eller transport, kan ha svårt att erbjuda flexibilitet är det viktigt att försöka hitta sätt att hjälpa medarbetarna till en sund balans mellan jobb och fritid. Extra betald ledighet eller möjlighet att byta skift är exempel på extra förmåner du som arbetsgivare kan erbjuda.

hälso- och sjukvård

Med tanke på att över 178 miljoner människor direkt påverkats av covid-19-pandemin är det naturligt att arbetstagarna nu fäster större vikt vid vad arbetsgivaren kan erbjuda i termer av hälso- och sjukvårdsrelaterade förmåner och försäkringsskydd.

Sjukvårdskostnaderna tycks stiga år efter år, och arbetsgivarna bör vidta åtgärder för att jämföra de alternativ som står till deras förfogande och erbjuda sina anställda olika valbara, kompletterande sjukvårdsförmåner eller konkurrenskraftiga paket med förmåner avseende sjukvård, tandvård och synundersökningar.

karriärutveckling

Vår employer branding-undersökning visade också att 48 % av arbetstagarna i Sverige ser karriärutveckling som en avgörande faktor när de väljer arbetsgivare. Bland arbetstagare i åldern 25 till 34 är andelen hela 54 %.

Att införa ett karriärutvecklingsprogram ökar inte bara chansen att attrahera de rätta kandidaterna – det kan också minska ditt behov av att rekrytera kvalificerade medarbetare. Med de rätta utbildningsprogrammen på plats kan du försöka åtgärda eventuell kompetensbrist internt i företaget. Det bästa av allt är att ett omfattande karriärutvecklingsprogram också kan ge en minskad total personalomsättning.

48 % av arbetstagarna i Sverige ser karriärutveckling som en avgörande faktor när de väljer arbetsgivare.

blogg-attrahera-logistikmedarbetare

stärk ert employer brand

Något av det bästa ett företag kan göra för att sticka ut i en växande bransch med högt tempo som logistiksektorn är att stärka sitt employer brand. Kandidaterna har idag tillgång till mer information om arbetsgivarna än någonsin tidigare. Via allt från sociala medier och arbetsgivarnas egna karriärsidor till webbplatser där arbetsgivare recenseras kan kandidaterna ta del av unik information om både nuvarande och tidigare arbetsgivare.

Tyvärr kan en enda negativ recension på nätet avskräcka vissa kandidater från att söka en ledig tjänst hos er. Faktum är att undersökningar visar att 75 % av de arbetssökande väger in arbetsgivarens rykte när de bestämmer om de ska söka ett jobb.

Den siffran innebär att det är avgörande för företagen att vidta proaktiva åtgärder för ett starkt, positivt employer brand. Här är några tips för att komma igång.

utvärdera ert nuvarande employer brand

Utan en uppriktig utvärdering av ditt employer brand som det ser ut idag blir det i princip omöjligt att stärka det. Sök på ert varumärke på nätet och identifiera eventuella problemområden. Använd pulsundersökningar för att bättre förstå medarbetarnas bild av varumärket. Du bör också genom djupgående marknadsundersökningar utvärdera hur er konkurrens ser ut.

På grundval av detta bör företaget kunna identifiera två till tre förbättringsområden. Planera strategiskt hur ni ska tackla dessa problem. Om ni t.ex. har hittat flera negativa recensioner av er som arbetsgivare på nätet bör ni vidta strategiska åtgärder för att väga upp de negativa recensionerna med positiva kommentarer från nuvarande medarbetare

utveckla ett starkt EVP

En nyckelkomponent i alla strategier för ett starkt employer brand är utvecklandet av ett starkt EVP (Employee Value Proposition). Ett effektivt EVP uttrycker helt enkelt varför en kandidat borde vilja arbeta för ditt företag. Det bör tydligt framgå vilka fördelar och förmåner ni erbjuder medarbetarna.

Ett EVP måste vara relevant, transparent och rättvisande. När en arbetsgivares EVP ligger i linje med företagets värderingar och mål i stort kan det bidra både till att förbättra rekryteringsresultaten och till att minska personalomsättningen, då medarbetarna motiveras att stanna på företaget.

uppmuntra medarbetarna att agera varumärkesambassadörer

Underskatta inte värdet av din befintliga personal och det inflytande de kan utöva genom att agera ambassadörer för företaget. Enligt färska studier litar mer än 65 % av de arbetssökande mer på medarbetarrecensioner än på någon annan källa när de vill göra sig en bild av företagskulturen.

Du kan använda marknadsföringstekniker som storytelling för att underlätta för dina duktigaste medarbetare att berätta hur det är att arbeta för företaget. Medarbetarrekommendationer är dessutom ett av de bästa sätten att hitta potentiella kandidater.

marknadsför ditt varumärke

Rekrytering handlar definitivt om mer än att publicera en annons och vänta på svar. Om du vill vara säker på att annonsen ska nå rätt målgrupp behöver du en planerad marknadsföringsstrategi. Precis som vid marknadsföring mot konsumenter måste rekryterarna veta var och hur de kan nå de ideala kandidaterna.

Publicera tjänsten på flera olika ställen så som jobbportaler, sociala medier och yrkesorganisationers kanaler, så ökar du räckvidden ännu mer. Se också till att det finns en särskild karriärsida på er webbplats där intresserade kandidater kan hitta mer information om företagets mål, värderingar och varumärke.

investera i HR-teknik

Det är komplext att hantera en personalstyrka i logistikbranschen, något som intensifierades ännu mer under pandemin. Företagen kan minska stressen med hjälp av de verktyg, resurser och tjänster som ingår i en workforce management-lösning. Sådana lösningar är dessutom kända för att bidra till minskad personalomsättning och ökad produktivitet.

Och det finns ännu fler fördelar med workforce management-lösningar. Nedan tar vi en titt på några av dem.

förbättrade rekryteringsresultat

HR-teknik som erbjuds av bemanningsföretag är speciellt utformad för att hjälpa arbetsgivare att attrahera och rekrytera rätt kandidater till rätt jobb. Sådan teknik kan användas för att sålla bland de sökande och få fram kandidater som överensstämmer med de kriterier företaget fastställt. Ett exempel är Checkster som hjälper företag att effektivisera rekryteringen genom digitaliserade referenskontroller.

När du samarbetar med ett bemanningsföretag som Randstad får ditt företag omedelbart tillgång till våra tekniska HR-verktyg och vår pool av kvalificerade, förhandsgranskade kandidater. Ett bemanningsföretag kan även hjälpa er att tillsätta tidbegränsade eller säsongsbundna tjänster.

förenklad process för bemanningsplanering

Efterfrågan på logistikmarknaden fluktuerar alltjämt från en vecka till en annan, och behovet av flexibel bemanning och schemaläggning är fortsatt stort. Lösningar för bemanningsplanering kan förenkla processen då de ger en tydlig överblick över alla tillgängliga arbetstagare och innefattar användarvänliga schemaläggningsprogram.

Utifrån ditt företags unika behov kan lösningar för bemanningsplanering, som de som erbjuds av Randstad Inhouse Services, till och med omfatta stöd på plats i hanteringen av skiftarbete, schemaläggning och andra delar av den dagliga personalhanteringen.

snabbare introduktion av nya medarbetare

Vissa av de företag som erbjuder bemanningslösningar, inklusive Randstad, kan ta hand om hela introduktionen av nya medarbetare å arbetsgivarens vägnar. Processen omfattar orienterande information till den nyanställda, nödvändig utbildning och integreringsinsatser.

Att ge kandidaterna detta professionella stöd genom hela introduktionsprocessen kan ge både minskad personalomsättning och högre produktivitet. Enligt undersökningar från Randstad USA kan en god introduktion faktiskt leda till 80 % bättre resultat när det gäller medarbetarretentionen för nyanställda. Det innebär också att pressen att rekrytera nya talanger till företaget minskar.

En god introduktion kan leda till 80 % bättre resultat när det gäller medarbetarretentionen för nyanställda.

Enligt de flesta experters prognoser kommer personalbristen att förvärras under de kommande åren. Det är viktigt att arbetsgivarna, särskilt i logistikbranschen där konkurrensen om talangerna är hård, vidtar åtgärder för att förbereda sina företag för en postpandemisk arbetsmarknad.

Tycker du att de här tipsen var användbara? Vi har sammanfattat alla våra bästa tips för att attrahera och rekrytera logistikmedarbetare i en guide som du kan ladda ner här.

ladda ner guiden

kommentarer