Av Björn Söderberg, 2020-03-16 13:47

Att ha engagerade medarbetare är viktigt för att uppnå bra resultat. En medarbetare som är engagerad tar fler initiativ, anstränger sig mer och bidrar till företagets framgång. Det gäller även för din inhyrda personal. Men att skapa engagemang hos konsulter och tillfälliga medarbetare och se till att de är öppna för framtida uppdrag kräver extra omsorg. I den här bloggen kommer jag att ge tips för hur du kan skapa ett större engagemang bland dina konsulter och få dem att välja dig framför andra uppdragsgivare.

Samtidigt som den globala arbetsmarknaden blir alltmer komplex förändras sannolikt också din arbetsstyrka. Mer specifikt blir användningen av tillfällig personal – oavsett om det handlar om det mänskliga molnet, flexibla bemanningslösningar eller oberoende uppdragstagare – en allt viktigare strategi för att få arbete utfört.

Enligt McKinsey utför upp till 162 miljoner personer i Europa och USA – d.v.s. så mycket som 30 procent av befolkningen i arbetsför ålder – arbete som någon form av oberoende uppdragstagare. Staffing Industry Analysts förutspår att den amerikanska bemanningsmarknaden kommer att omsätta över 150 miljarder dollar i år, en avsevärd ökning bara sedan 2017. I Japan förväntar sig ett av tre företag med 100 000 medarbetare eller fler att 30 procent av arbetsstyrkan under nästa år kommer att vara tillfällig, rapporterar EY.

Det råder inga tvivel om att användningen av tillfällig personal växer, en utveckling som drivs på av flera trender på marknaden. Gig-ekonomins frammarsch, tillämpandet av heltäckande kompetensförsörjningsmodeller, ett växande kompetensgap och näringslivets digitalisering är alla faktorer som får arbetsgivare att se kompetensförsörjningen i ett nytt ljus. Genom att anlita tillfällig personal får de tillgång till resurser snabbare, blir mer flexibla i att tillgodose företagets behov och minskar kostnaderna.

skapa engagemang hos dina konsulter och inhyrd personal

Att hyra in tillfällig personal ger många fördelar, men vad som engagerar och motiverar dem skiljer sig till viss del jämfört med din permanenta arbetsstyrka. Eftersom de inte tillhör din fasta personal behöver de extra omvårdnad för att säkerställa att de är öppna för framtida uppdrag med ditt företag efter att de har slutfört sitt nuvarande. Tänk också på att ditt Employee Value Proposition (EVP) skiljer sig för din inhyrda personal eftersom de värdesätter andra kriterier jämfört med fast anställda. Att ta sig tid att förstå deras preferenser och göra investeringar för att möta deras behov kommer att ge mer engagerade och lojala konsulter.

Vill du veta mer om hur du engagerar konsulter och inhyrd personal? Klicka på länken nedan för att ladda ner vår guide i ämnet.

ladda ner guiden

För att optimera engagemanget hos din inhyrda personal, fokusera på dessa tre områden: investera i ett kandidatnätverk, stärka ditt arbetsgivarvarumärke för tillfällig personal och bygga varaktiga relationer. Genom att ha en plan för att stärka vart och ett av dessa områden är det mer sannolikt att du blir en attraktiv arbetsgivare för konsulter och inhyrd personal.

engagerade-konsulter-bild-blogg

investera i ett kandidatnätverk

Företag världen över investerar idag i kandidatnätverk. I undersökningen Randstad Sourceright Talent Trends från 2019, där HR-chefer från 17 länder deltog, svarade 85 procent att de upprättar specifika kandidatnätverk och innehållsplaner i syfte att skapa engagemang och pooler för framtida personalförsörjning. Det var en uppgång från 69 procent föregående år. Det stigande intresset avspeglar den dubbla utmaning arbetsgivarna står inför: att snabbt hitta och rekrytera talanger för sina nuvarande behov och samtidigt säkra tillgången på personal för framtiden.

Ett robust och välhanterat kandidatnätverk för tillfällig personal kan hjälpa dig tillgodose en betydande del av företagets bemanningsbehov. Oavsett om du behöver säsongsarbetare på
avlöningslista, uppdragstagare för enskilda projekt eller konsulter kan ett kandidatnätverk minska arbetskostnaderna då tjänsterna tillsätts snabbare. Dessutom kan du vara säker på att
medlemmarna i ert nätverk känner till och är engagerade i ert företag.

Vad är då det viktigaste när du upprättar ett kandidatnätverk? Det allra viktigaste är att visa värdet av att gå med, så att det blir intressant för arbetstagarna. Ett kandidatnätverk är mer än
en samling förhandsidentifierade kandidater. Deras intresse för företaget bygger på era ansträngningar för att vårda relationen till dem. Om du vill bibehålla ett starkt engagemang är det viktigt att regelbundet informera om hur företaget utvecklas och vilka karriärmöjligheter ni erbjuder. Du bör också avsätta resurser för att kunna svara på frågor från kandidaterna.

I vår guide “hur du engagerar tillfällig personal: 3 insikter” kan du läsa mer om de tre viktigaste punkterna när det gäller att skapa engagemang hos dina konsulter och inhyrd personal. 

ladda ner guiden

kommentarer