Av Björn Söderberg, 2020-06-22 09:11

Företaget, ett amerikanskt fordons- och energiföretag, skiljer sig avsevärt åt från konkurrenterna när det gäller strategier och marknadsföring. För att kunna hantera produktionstoppar och förbli en av ledarna på marknaden ville företaget samarbeta med ett bemanningsföretag som kan erbjuda flexibla lösningar och säkerställa att den tillfälliga personalstyrkan stannar kvar för nya uppdrag.

Randstad såg en inhouse-lösning som det idealiska sättet att tillgodose kundens behov. På grund av fordonsindustrins karaktär och dess produktionscykler visade sig fluktuationer i

behovet av personal vara den största utmaningen. 

Kunden har en strategi för tillfällig personal som helt baseras på produktionsplaner: tidigare och nuvarande försäljningsresultat analyseras, och därefter görs en prognos baserat på siffrorna. Man anställer få personer under kvartalets första fyra veckor, för att sedan
komma upp i 60–70 konsulter under de följande nio veckorna. Under den tid då produktionen är som lägst är anställningsbehovet alltså litet eller obefintligt. När produktionen ökar kallar kunden in samma, redan utbildade, konsulter som föregående kvartal. Randstad behövde en plan för att engagera och behålla konsulterna, även under perioder med låg produktion.

Vill du ta del av hela caset? Klicka på länken nedan för att få tillgång till det.

ladda ner caset

 

lösningar för att höja engagemangsnivån

Randstad implementerade flera lösningsåtgärder för att höja engagemanget hos konsulterna. Bland annat inrättades en flexibel, mobil kandidatpool och intern utbildning erbjöds både visstidsanställda och fastanställda, så att redan utbildade medarbetare kunde användas optimalt och flyttas mellan olika delar av verksamheten efter behov.

En annan lösning som erbjöds var att samtliga medarbetare, visstids- som fastanställda,
skulle placeras vid olika serviceställen, eventuellt till och med utomlands. Under ett par veckors tid skulle medarbetarna utbyta kunskaper och utbildning medan de arbetade på
serviceställen på andra marknader.

Ytterligare en lösning som implementerades var en så kallad ”flerkundsplanering”, d.v.s. Randstad kom överens med kunden att de konsulter som blev sysslolösa när produktionen taktade ner skulle få uppdrag hos andra kunder till Randstad, med ett löfte om att återvända till ursprungskunden vid behov. På detta sätt vann alla på lösningen: kunden, Randstad och givetvis de tillfälligt anställda, som hela tiden hade arbete.

resultat som uppnåddes

Lösningsåtgärderna resulterade i att fler konsulter valde att stanna kvar, vilket ledde till större årliga besparingar. Kundens VD är övertygad om individens kraft, att var och en har förmågan att leverera utmärkta resultat. Kunden tror verkligen på att erbjuda medarbetarna ett mervärde genom utbildningsmöjligheter, något som också ligger i linje med Randstads värderingar.

Randstad träffar fortfarande regelbundet både tillfälligt anställda och avdelningschefer i samtal där man utvärderar verksamheten för att hitta förbättringsmöjligheter.

Ladda gärna ner hela caset om du vill läsa mer om vilka åtgärder Randstad implementerade och vilka resultat som uppnåddes.

ladda ner caset

kommentarer