Av Josefine Kjellgren, 2020-10-29 09:30

I osäkra tider får HR-avdelningen ofta lägga en stor del av sin tid på akuta insatser. Ett företag kan gå från att behöva skära ned personalstyrkan idag, till att behöva kämpa med att rekrytera nya talanger imorgon. Oavsett så är det viktigare än någonsin att bygga en flexibel personalstyrka, så att organisationens förmåga till anpassning och återhämtning stärks.

Du som arbetar inom HR ansvarar för att tillgodose behov såsom att garantera säkerheten mot bakgrund av corona-pandemin, att se till att medarbetarna känner sig trygga och att fastställa vilka resurser som ska behållas respektive omflyttas. Är det någon gång HR verkligen spelat en avgörande roll för organisationens överlevnad och tillväxt så är det nu.

I detta läge är det många av våra kunder som ställer sig frågan hur kommer våra personalbehov att se ut under kommande månader och år?

De närmaste åren kommer sannolikt att kännetecknas av starka marknadsfluktuationer, vilket innebär att HR-avdelningen måste bygga upp en flexibel arbetsstyrka som ger förmåga att skala upp och ned efter behov så att man snabbt kan anpassa sig efter marknadstrenderna. Att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig när företaget är redo för tillväxt kommer att vara helt avgörande. Enligt Randstad Sourceright’s 2020 Talent Trends – en global enkätundersökning med svar från över 800 HR-ledare som genomfördes i slutet 2019, precis före covid-19-utbrottet – förväntades flexibilitet i verksamheten (business agility) bli avgörande för framgång under det kommande året. Redan innan 2020 började fanns det tecken på ekonomisk avmattning i Europa, Asien och Nordamerika. Denna trend växer nu i betydelse, eftersom flexibilitet från företagens och arbetskraftens sida är avgörande för de kommande månadernas återhämtningsfas.

hur kan randstad hjälpa mig att bygga upp en flexibel arbetsstyrka?

När du anpassar dig till osäkra tider måste du organisera personalen efter rådande marknadstrender. När ett oförutsett bemanningsbehov uppstår behöver du ha kapacitet att ta in rätt kompetens under den period det behövs.

Här följer några exempel på hur Randstad kan hjälpa dig att bygga upp en flexibel arbetsstyrka.

använd tillfälliga medarbetare

Oavsett om du behöver stöd under produktionstopparna, för att tillsätta en tillfällig tjänst under ett projekt eller en föräldraledighet eller om du bara behöver ett mer flexibelt alternativ till tillsvidareanställning, kräver detta en strategi för flexibel bemanning.

En framgångsrik strategi för flexibel bemanning är ett effektivt verktyg som bland annat kan hjälpa dig att:

  • lösa kompetensbrist inom specialiserade områden
  • hantera produktionstoppar
  • förebygga utbrändhet hos befintliga medarbetare
  • uppfylla kundernas förväntningar
  • säkerställa att de kandidater du rekryterar håller god kvalitet

Kostnaden för en felrekrytering kan vara mycket hög. Kanske får du en medarbetare som inte tar några egna initiativ och som har generellt låg produktivitet. En person som presterar dåligt kan dessutom avskräcka duktiga medarbetare i organisationen och därigenom göra hela teamet mindre produktivt. Det är därför det är så viktigt att säkerställa kvaliteten på kandidaterna och de personer du anställer.

Randstad ser till att kandidaterna har rätt kompetens och passar in i företagets kultur. Med våra bemanningstjänster kan du känna dig säker på att kandidaterna är noggrant granskade och kvalificerade, så att du snabbt kan anställa rätt person.

skapa en rekryteringsupplevelse utan krångel

Kandidater under tidspress föredrar företag som erbjuder en enkel rekryteringsprocess utan krångel. De är också mer benägna att hålla engagemanget uppe om arbetsgivaren håller dem uppdaterade genom hela processen.

Vi på Randstad vill effektivisera rekryteringen både för arbetsgivare och kandidater. Eftersom vi använder tekniska lösningar som videointervjuer i vår process kan kandidaterna ansöka hemifrån.

använd den senaste tekniken

Om du vill bygga upp en modern, flexibel personalstyrka behöver du som arbetsgivare dra nytta av alla de teknikbaserade verktyg som kan effektivisera sökande, screening, bedömning och intervjuer med kandidater. Randstad erbjuder dig tillgång till den senaste tekniken, såsom verktyget Checkster, där du använder kollektiv intelligens för att rekrytera och behålla medarbetare.

I Randstads bemanningsguide hittar du relevanta reflektioner kring ett potentiellt samarbete med oss. Guiden ger svar på bland annat de här frågorna:

  • hur kan Randstad hjälpa mig?
  • vilka olika bemanningsalternativ finns det?
  • hur fakturerar Randstad mig?
  • kan ni ge några exempel på tidigare partnerskap?

ladda ner guiden

kommentarer