Av Josefine Kjellgren, 2021-10-18 10:09

Högre arbetslöshet brukar innebära bättre rekryteringsresultat. När allt kommer omkring är det rimligt att det blir lättare och går snabbare att hitta kvalificerade kandidater när andelen sökande är större. Tyvärr verkar detta inte gälla i dagens postpandemiska miljö.

Trots arbetslöshetssiffror på runt 6 % i USA och 8 % i Europa har arbetsgivarna svårt att locka till sig och anställa kvalificerad arbetskraft. Faktum är att 70 % av de verkställande direktörerna är bekymrade över behovet av kvalificerad arbetskraft, enligt en färsk undersökning.

Mot bakgrund av detta växande problem prioriterar många företag nu satsningar för att behålla personalen, eftersom de inser att lägre personalomsättning minskar efterfrågan på nya talanger. Lyckligtvis är vi på Randstad inte bara specialister på rekryteringsstrategier; vi kan också erbjuda skräddarsydda bemanningslösningar som hjälper ditt företag att minska personalomsättningen.

Här följer några exempel på hur Randstad kan hjälpa dig att behålla dina medarbetare längre.

erbjud konkurrenskraftiga löner

I dagens osäkra ekonomi försöker allt fler företag hitta sätt att strama upp sina budgetar och sänka kostnaderna. Du kanske tänker att det sista ditt företag kan erbjuda är högre löner. Men om era nuvarande lönenivåer inte är tillräckligt konkurrenskraftiga för att ni ska kunna attrahera och behålla toppkandidater, kan det i sig kosta mer än en löneökning.

Faktum är att hög personalomsättning ofta kostar ett företag mer än man inser. Att ersätta en enda medarbetare kan kosta över en halv miljon kronor enligt ett räkneexempel från Vision där de beaktat kostnaderna för personalomsättning i fyra områden (rekrytering, introduktion, inskolning samt avveckling av personen som lämnar).

Om du kan undvika alla dessa kostnader kan besparingen bli större än kostnaden för en löneökning. Exempelvis hjälpte ett team från Randstad nyligen ett företag som driver sorteringscentraler att höja sina löner med 14,3 procent. Trots att det kan låta som en stor ökning gjorde företaget, tack vare våra personallösningar, en besparing på 2 443 dollar.
Visst kan rätt lön ge ditt företag en konkurrensfördel när du rekryterar nya talanger – men räcker det för att få dina bästa medarbetare att stanna kvar? Enligt flera studier är svaret ja. En färsk undersökning bland anställda visar att högre lön skulle motivera över 40 % av arbetstagarna att stanna hos sin arbetsgivare.

stärk arbetsgivarvarumärket och företagets anseende

Trots att många arbetsgivare har gjort stora insatser för att öka medarbetarnas engagemang, visar studier att mindre än en tredjedel av arbetskraften faktiskt känner sig engagerade i sina jobb. I många fall är anledningen till att arbetsgivarna misslyckas med att stärka engagemanget att de inte fullt ut förstår vad medarbetarna behöver.

Vi på Randstad är bekanta med denna klyfta mellan arbetsgivare och medarbetare sedan flera år tillbaka. Varje år genomför vi Randstad Employer Brand Research, världens största oberoende employer branding-undersökning, som ger oss värdefulla insikter om vad olika arbetstagare värdesätter mest vid val av arbetsgivare. Dessa omfattande bransch- och företagsspecifika insikter kan du bl.a. använda som grund för att utforma ett attraktivt förmånspaket. Detta hjälper dig inte enbart att attrahera nya kompetenta kandidater, utan också att behålla dina befintliga medarbetare. Ett attraktivt förmånspaket kan i sin tur bidra till att öka medarbetarnas engagemang samt underlätta för företaget att bygga upp ett arbetsgivarvarumärke som driver resultat och förbättra sitt anseende bland tidigare, nuvarande och potentiella framtida medarbetare.

Utöver en lägre personalomsättning kan ett ökat engagemang bland medarbetarna också ge ökad produktivitet och minskade problem med frånvaro och säkerhet. Enligt en studie är företag med hög engagemangsnivå över 20 % mer lönsamma.

förbättra introduktionen av nya medarbetare

Studier visar att anställda är mest benägna att sluta under de första tre månaderna av sin anställning. Det innebär att du kan komma att lägga över 20 % av lönen för en tjänst på att tillsätta den – bara för att se den nyanställda sluta inom några månader. Personalomsättning på den nivån kan komma att kosta ditt företag hundratusentals kronor om året.

Den goda nyheten är att det verkar finnas en direkt koppling mellan introduktionen av nya medarbetare och personalomsättningsnivåerna. I en nyligen genomförd studie kunde hälften av de tillfrågade arbetsgivarna konstatera en minskad personalomsättning bland nyanställda sedan de infört en strukturerad introduktionsprocess.

För bästa resultat bör introduktionen börja redan första dagen, det vill säga den dag då medarbetaren tackar ja till jobbet. Detta första steg kan bestå av ett enkelt välkomstbrev med mer information om företaget och dess kultur eller en uppmaning till medarbetaren att slutföra pappersarbetet kring anställningen. När medarbetaren väl är på plats bör en omfattande introduktionsprocess inledas. Här bör företagets värden lyftas fram och medarbetaren få hjälp att så snabbt som möjligt finna sig tillrätta.

Randstad har vad som krävs för att hantera hela introduktionsprocessen. Vi förstår dock att varje företag har unika smärtpunkter och krav. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som ger dig frihet att bestämma vilka delar av introduktionsprocessen du vill överlåta till vårt team och vilka delar du vill behålla internt.

Oavsett i vilken utsträckning ditt företag vill använda sig av direkttjänster kan vi i samarbete med dig utveckla en introduktionsprocess som ökar medarbetarnas engagemang, ger en snabbare acklimatiseringsprocess och motiverar dina nyanställda att bli kvar även när den magiska 90-dagarsgränsen passerat.

anställ rätt person

Ett av de bästa sätten att minska personalomsättningen är att se till att rätt personer anställs från första början. Tänk på all tid och alla pengar som investeras när en ny medarbetare rekryteras och introduceras. Det sista du vill är att först efter introduktionen inse att den nya medarbetaren inte är rätt för tjänsten eller företaget.

Du kan förbättra rekryteringsresultaten genom en ordentlig och genomarbetad rekryteringsprocess. Vid första anblicken kan det verka kontraproduktivt att göra rekryteringsprocessen mer selektiv i ett läge där det redan är svårt att hitta kvalificerad personal. Alternativet är dock att bli kvar i en oändlig cykel av hög personalomsättning och undermåliga prestationer där du också riskerar att anställa medarbetare som har så dåligt inflytande att de riskerar att skrämma bort personer i den befintliga personalstyrkan.

Till skillnad från vissa av våra konkurrenter erbjuder Randstad aldrig färdiga rekryteringslösningar som ska passa alla. Istället tar vi oss tid att skapa oss en förståelse av både branschtrender och företagsspecifika aspekter, så som er företagskultur, era affärsprocesser och de mål och behov ni har på rekryteringssidan.

På grundval av dessa värdefulla analysdata utarbetar vi en rekryteringsprocess som inte bara attraherar kvalificerade arbetstagare utan också hjälper dig att identifiera de kandidater som passar för företaget och den aktuella tjänsten. Den här processen ger i sin tur bättre rekryteringsresultat, inbegripet lägre personalomsättning.

 

använd heltäckande bemanningslösningar

När du samarbetar med Randstad kan du överlåta det dagliga ansvaret för personalhanteringen till vårt team. Teamet består av en kundansvarig, en processansvarig, en personalansvarig och en personalassistent. Teamet finns på plats i dina lokaler och arbetsleder konsulterna i det dagliga arbetet.

Vårt team kan hantera allt från rekrytering, urval och introduktion till skiftplanering och prognoser. Vi arbetar nära er för att hjälpa er avgöra vilka aspekter av personalhanteringen ni vill att vårt team ska ta över.

När du överlåter vissa av eller alla dessa uppgifter till vårt team kan din interna personal lägga mer tid på att bygga upp medarbetarrelationerna och stärka företagskulturen. Ett partnerskap med Randstad kan hjälpa ditt företag att uppnå följande:

  • bättre medarbetarretention
  • ökad produktivitet
  • lägre personalomsättning
  • minskad frånvaro
  • större kostnadsbesparingar
  • högre lönsamhet

Om ditt företag har svårt att hitta den kompetens ni behöver för att förbli produktiva kan en effektiv lösning vara att satsa på att behålla befintliga medarbetare.

Vill du veta mer om hur ett samarbete med Randstad Inhouse Services kan se ut ladda ner vårt case där vi beskriver hur vi hjälpte vår kund att minska personalomsättningen och vad resultatet blev.

ladda ner caset

kommentarer