Av Randstad, 2015-09-08 14:38

Då: Man, 50+ och specialist. Imorgon: heterogena team som jobbar djupt och brett. Rekryteringsexperterna på Randstad Engineering förklarar varför det är dags att skrota bilden av den stereotypa ingenjören och säga hej till version 2.0.

– För ingenjörer idag finns det så oerhört många olika roller exempelvis inom sälj och marknad, produktutveckling, som projektledare eller chef. Förr var ingenjören en renodlad specialist. Bilden då, var en medelålders man i labbrock, hjälm och skyddsglasögon. Idag finns ingenjörer överallt; i de flesta branscher och på alla olika nivåer.

Detta verkar vara konsensus när rekryteringsexperterna på Randstad Engineering svarar på frågan om hur bilden av ingenjörer har förändrats de senaste årtiondena.

uppdatera-bilden-ingenjoren_960

den ojämna könsfördelningen är på gång att suddas ut

– De äldre ingenjörerna är i stort sett bara män, men även på de juniora tjänsterna har det varit extremt skevt. Vi tror dock att den ojämna könsfördelningen kommer att suddas bort över tid. Det är på gång.  Vi tror t.ex. att universiteten måste bli bättre på att visa bredden och konkreta exempel på vad man kan jobba med. Vi har pratat med många ingenjörer som när de började plugga inte hade en aning om vilka coola konsumentprodukter de skulle komma att jobba med senare.

mix av människor är en förutsättning för innovation

Homogena grupper är sällan bra. Med människor som liknar varandra kommer du aldrig att få mer än en lösning. Den innovativa sprängkraften ligger i att hitta rätt mix. Företag som bara kan tänka på ett sätt halkar hopplöst efter.

viktigt att lyfta fram förebilder

Vi menar att det krävs att marknadens aktörer och universiteten lyfter förebilder för att flytta in ingenjörsyrket i unga kvinnors tankevärld när det gäller karriärval. Vi tror att vi som är erfarna ingenjörer måste synas i alla våra nätverk och visa de yngre alla vägar som finns att gå. Och man kan tydligt se hur vissa utbildningsinriktningar lyckats bättre med att attrahera kvinnor.

– Det märker vi när vi lägger ut olika typer av tjänster. Det är exempelvis fler kvinnor som gått maskinteknik än som gått elektro. Vissa ingenjörsutbildningar som tangerar estetik och design upplever jag lockar fler kvinnor än exempelvis elektronik och automation. Jag tror skolorna behöver bli bättre på att lobba specifikt mot tjejer om vad man har att erbjuda.

– Artisten Robyn är till exempel involverad i ett robotprojekt på KTH. Det är bara en enskild grej, men det har hjälp till att locka fler tjejer. Det handlar om att kunna associera med ordet "ingenjör" med sin egen person och identitet.

kommentarer