Av Helen Song, 2017-02-28 16:59

Arbetsgivarna slåss med näbbar och klor efter rätt kompetens på en hårt konkurrensutsatt IT-marknad. Men vad letar talangerna själva efter, och vad är viktigt i valet av arbetsgivare? Hellen Song på Randstad Technologies ger sin syn på saken.

Som rekryteringskonsult inom området Software rekryterar Hellen Song IT-specialister. Detta innebär att hon träffar chefer, översätter deras behov till rollbeskrivningar och därefter identifierar hon de bäst lämpade kandidaterna för tjänsterna.

Det är ett arbete som har kommit att ställa allt högre krav med åren.

– Eftersom det trots allt är väldigt många som jobbar med IT är det i själva verket inte någon kandidatbrist. Men däremot är kompetenserna högt eftertraktade, och det ställer högre kvar på chefer och i förlängningen på oss rekryterare, säger Hellen.

kravprofilen-en-viktig-framgangsfaktor-for-att-hitta-ratt-medarbetare-inom-it_960

arbetsgivarna måste sticka ut

Situationen ställer också krav på arbetsgivare som behöver rekrytera. Det gäller att sticka ut – och verkligen nå ut – med vad man erbjuder potentiella medarbetare.

– Att lyckas kommunicera vilka man är och vilken vardag en medarbetare kan förvänta sig blir allt viktigare. Gör man inte det på ett tydligt och ärligt sätt kommer man att få det tufft att konkurrera, säger Hellen.

Vissa organisationer lyckas väl, och Sverige i stort är en attraktiv miljö för IT-talanger, menar Hellen. Men flera företag har mycket att vinna på att dels spetsa sitt erbjudande, dels bli bättre på att kommunicera det utåt men också inåt. Att göra medarbetare till ambassadörer för en arbetsplats är en alltför sällan nyttjad kraft.

möjlighet till utveckling viktigt

Många av de kandidater Hellen möter rankar möjligheterna till utveckling högt i valet av framtida arbetsgivare. Något som gäller för såväl yngre som äldre. Medan nyexaminerade kandidater ofta efterfrågar frihet i sin roll, och möjligheter att arbeta med många olika områden, önskar seniora medarbetare ofta att få att dela med sig av sin kunskap och arbeta med kompetensutveckling av andra.

– När man söker sig till ett nytt företag letar man efter en plats där man kan känna en långsiktig vilja att stanna kvar. Att det är en roll och organisation man kan se sig själv växa i, säger Hellen.

Inom IT, som är ett snabbföränderligt område med många nya tekniker, trender och möjligheter, är viljan att arbeta med det senaste också ofta stor. Som arbetsgivare är det därför viktigt att hänga med i svängarna, för att kunna erbjuda den mest intressanta och möjliggörande tekniken.

etablera en kultur – och stå för den

Att arbeta i en trivsam miljö och att ha roligt på jobbet är också någonting som ofta prioriteras högt. Med det menas dock snarare en öppenhet till kreativitet och kreativa arbetssätt, än att det ska finnas pingisbord och tv-spel på arbetsplatserna.

– Det som gör Sverige starkt ur den synpunkten är att det finns väldigt många olika atmosfärer, kulturer och miljöer på arbetsplatserna, säger Hellen och utvecklar:

– För arbetsgivare är det viktigaste att verkligen etablera en kultur, stå för den och kunna visa på ett tydligt sätt hur den tar sig uttryck i vardagen. Som kandidat vill man se hur den praktiska verkligheten faktiskt kommer att se ut, och inte en image.

geografin spelar en allt större roll

På moderna arbetsplatser är balans i livet en fråga som får stort utrymme. Flexibla arbetstider menar Hellen snarare är något som förväntas än en USP i dag, även om det fortfarande är ett starkt kort att erbjuda. Något som däremot har kommit att bli allt viktigare är arbetsplatsens geografiska plats.

– Långsiktighet är det många vill kunna se i en ny tjänst. Vid sidan av utvecklingsmöjligheter blir då restid och möjlighet att kunna kombinera jobbet med fritiden väldigt viktigt, avslutar Hellen.

kommentarer