Av Hanna Sandvall, 2020-09-08 08:14

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för de flesta företag, där alla har drabbats på ett eller annat sätt. Medan vissa branscher fått kämpat hårt för sin överlevnad på grund av en minskad efterfrågan, har andra fått slita och ställa om till följd av ett plötsligt ökat tryck. En sådan bransch är life science med många bolag som minst sagt gått på högvarv de senaste månaderna.

Med det sagt har det kanske aldrig varit viktigare att attrahera och behålla rätt medarbetare, som ju är grunden för alla organisationers framgång. För att lyckas med det krävs det att du vet vad de vill ha. Det är ingen poäng att lyfta delar i ditt employee value proposition (EVP) om inte dessa är av intresse för din målgrupp. Att utgå från målgruppen är därför steg ett i att vinna kampen om kompetensen, och ett bra sätt för att få de rätta insikterna är att fråga dem.

REBR2020 sector life science

Det är precis vad Randstad gör årligen i vår Employer Brand Research, världens största oberoende branding-undersökning som ger insikter i vad arbetstagare inom olika sektorer värderar vid valet av arbetsgivare. Life Sciences har en helt egen rapport som i år bland annat visar att arbetstagare inom branschen värdesätter balans mellan jobb och fritid allra högst (55 %) efter attraktiv lön och förmåner (59 %). Undersökningen gjordes innan pandemin, vilket gör det extra intressant att se hur detta attribut kommer att rankas kommande år när vi nu mött ett nytt normalläge där gränsen mellan jobb och fritid suddats ut i samband med att hemmet också blivit mångas arbetsplats.

Arbetstagare inom life science rankar balans mellan jobb och fritid högt, visar undersökningen också att det finns ett stort gap då arbetsgivare inom branschen inte uppfattas erbjuda denna balans.

 

Samtidigt som arbetstagare inom life science rankar balans mellan jobb och fritid högt, visar undersökningen också att det finns ett stort gap då arbetsgivare inom branschen inte uppfattas erbjuda denna balans. Att förstå gapet mellan vad arbetstagare vill ha och vad de tror att arbetsgivare kan erbjuda dem ger värdefulla verktyg för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke.

Att arbetsgivare i branschen inte uppfattas erbjuda detta attribut innebär inte nödvändigtvis att de inte faktiskt gör det. Det kan likväl handla om att de helt enkelt inte fokuserat tillräckligt på att kommunicera just detta i sitt EVP, utan lyft andra saker i högre utsträckning, menar Hanna Sandvall som är direktör för Randstad Life Sciences i Sverige.

I rådande tider kan det dessutom vara extra viktigt att kommunicera kring just detta, där gränsen mellan arbete och fritid blivit allt mer diffus.

Medan vissa medarbetare upplever en större balans mellan jobb och fritid där vardagslogistiken minskat för de som jobbar hemifrån hela eller delar av tiden, har andra stora utmaningar med att säkerställa att jobbet och fritiden inte smälter ihop. Det finns en stor risk att det blir långa dagar med för många arbetstimmar utan pauser hemifrån. Här behöver arbetsgivare och vi som chefer ställa om till att förmedla och kommunicera kring den viktiga balansen på ett helt nytt sätt, fortsätter Hanna.

Vill du har fler insikter i vad arbetstagare inom life sciences värdesätter vid valet av arbetsgivare? Ladda ner vår rapport med de senaste insikterna inom life science här.

kommentarer