Av Randstad, 2020-06-03 11:20

Randstad Employer Brand Research genomfördes i januari 2020, innan coronaviruset tagit fäste och utvecklats till den globala kris vi nu befinner oss i. Innan viruset hade arbetsmarknaden, både globalt och här hemma i Sverige, sedan en lång tid tillbaka präglats av kompetensbrist där företag fick kämpa hårt för att fylla sina lediga tjänster. Många arbetsgivare jobbade aktivt med employer branding som ett sätt att locka till sig de bästa talangerna på en marknad där konkurrensen om kompetensen var hård.

Sedan dess är det mycket som har förändrats. Covid-19 har till stor del lamslagit hela den globala ekonomin och arbetsmarknaden. Antalet lediga tjänster har minskat drastiskt och många människor har förlorat sina jobb. Samtidigt kämpar många företag för sin överlevnad. Vi befinner oss i en svår tid som är påfrestande på många sätt, och i tider som dessa kan man fråga sig: är det någon mening alls med att tänka på och prioritera sitt arbetsgivarvarumärke?

Det är fullt förståeligt att företag och organisationer riktar allt mindre, eller till och med ingen, uppmärksamhet åt employer branding under denna oroliga tid vi befinner oss i. En sak i taget. I vilket fall så minskar antalet anställningar dramatiskt under denna tid. Och sannolikheten att medarbetarna lämnar ditt företag på eget initiativ har plötsligt blivit mycket mindre. Trots detta finns det tre viktiga anledningar till varför employer branding inte bör ignoreras helt eller under en för lång tid.

För det första är det viktigt att förstå att employer branding inte enbart handlar om att rekrytera och behålla medarbetare; det handlar också om engagemang, något som sätts hårt på prov under tider som dessa. När dina medarbetare känner engagemang och mår bra så mår också din verksamhet bra, och det kan vara avgörande för din framtida framgång. Därför är det extra viktigt att fokusera lite extra på just detta i svåra tider som dessa. Allt som kan stötta engagemanget hos dina medarbetare är viktigt, och employer branding är definitivt en sådan sak.

Employer branding är dessutom en process som kräver tid för att generera resultat. Konsekvens och sammanhang är två av nyckeltermerna här. Om du sätter ditt employer branding-arbete på paus helt och hållet under denna tid kommer du att störa processen du redan satt igång, vilket betyder att allt ditt hårda arbete kommer att gå förlorat och du kommer att behöva bygga upp det från början igen sen. Att pausa arbetet kan också vara riskfyllt då ouppfyllda löften kan leda till minskat förtroende för dig som arbetsgivare. Vill du stå stark i en tid när arbetsmarknaden står inför en förändring, kan du helt enkelt inte tillåta dig att inte göra någonting relaterat till ditt employer brand. Om dina ursprungliga löften inte kan uppfyllas på grund av den press som coronaviruset fört med sig så måste nya, justerade löften formuleras och delas med medarbetarna.

Sammanfattningsvis är det, även i detta tidiga skede, tyvärr tydligt att den här krisen kommer att ha en negativ inverkan på många företags arbetsgivarvarumärken. Vi kan inte förutsäga den totala effekten av krisen medan vi fortfarande är mitt uppe i den, men vad vi däremot vet är vad som hände under den senaste stora lågkonjunkturen efter finanskrisen 2007-2008.

Så vad kan vi ta lärdom av från denna period?

För det första så förändrades arbetstagares kriterier för vad som ansågs vara viktigt när man väljer en arbetsgivare. I tider av lågkonjunktur får exempelvis anställningstryggheten naturligt en allt större betydelse, medan kriterier som lön och förmåner blir mindre viktiga. Något som håller sig oförändrat är dock betydelsen av en trevlig arbetsmiljö - oavsett konjunkturläge vill arbetstagare ha trevligt och må bra på jobbet.

En annan sak vi kan konstatera är att även företagens attraktivitet minskar under kristider. Vi har tagit del av Randstad i Belgiens employer branding-undersökningar som har utförs i 20 år, och från 2008 års rapport ser vi till exempel att vinnaren hade en attraktivitet om 47 procent. Ett år senare, efter att krisen slagit till, hade denna siffra gått ner till 43 procent. Det var också den historiskt lägsta vinnande poängen i Belgiens Randstad Employer Brand Research. År 2010 var det inte många tecken på återhämtning, utan det började vända först under 2011. Det är mycket som tyder på att det även nu kan komma att ta lite tid för företag att återhämta sig från rådande kris.

Inte helt oväntat återspeglades denna nedgång också i företagens poäng inom de olika kriterier de utvärderas inom i Randstad Employer Brand Research. Det faktum att företagens poäng inom anställningstrygghet minskade kom inte som en överraskning. Men nedgången var också synlig inom de andra kriterierna (arbetsmiljö, lön och förmåner, balans mellan jobb och fritid, intressanta arbetsuppgifter, karriärutveckling, att ge tillbaka till samhället). Poängen för de flesta kriterierna som arbetsgivarna utvärderades inom var lägre 2009 än 2003, då marknaden återhämtade sig från dot-com-krisen. Detta tyder på att djupet av lågkonjunkturen spelar en viktig roll. Ju djupare lågkonjunktur, ju större skada tar företagens arbetsgivarvarumärken. Allt detta indikerar att det dessvärre ser tufft ut inför nästa års utvärdering av företagens arbetsgivarvarumärken.

Sammanfattningsvis går det inte att blunda för det faktum att denna kris med all sannolikhet kommer att ha en stor inverkan på företagens arbetsgivarvarumärken. Med tanke på krisens natur finns en stor risk att det kommer att bli ännu värre än under tidigare lågkonjunkturer. Därför är det viktigare än någonsin att tänka på och arbeta med sitt employer brand nu. För att engagera sina medarbetare, minimera skadan av krisen och dess konsekvenser, och stå starka när situationen äntligen vänder igen. Vi hoppas att du blev motiverad till att (fortsätta) arbeta med ditt employer brand, och ser fram emot att återkomma med nästa års Employer Brand Research och en förhoppningsvis starkare arbetsmarknad.

Ladda gärna ner 2020 års Randstad Employer Brand Research för att veta mer om vad arbetstagare tycker är viktigt när de väljer arbetsgivare.

kommentarer