Av Randstad, 2015-12-05 01:40

Hela 90 procent av de som utvecklar IT-teknik är män. För att ändra på det föreslår regeringens Digitaliseringskommission att kvinnor som söker in på vissa IT-utbildningar ska få sina lån för sex terminer avskrivna. Subventionerna ska fortsätta till dess att könsfördelningen är 70-30 eller bättre.

Vi frågar våra experter kring vad de tror är viktigast för att locka fler kvinnor att utbilda sig inom IT.

fler-kvinnor-inom-it-hur-nar-vi-dit_960

viktigt att väcka ett intresse redan i tidig ålder

Randstad Technologies söker människor som har hög kompetens – och ett genuint intresse för jobbet, och då har könstillhörighet underordnad betydelse. Därför har kanske förslaget inte så stor betydelse ur den aspekten, även om det naturligtvis är positivt med en jämnare könsfördelning. 

Det är inte säkert att subventionering av studielån löser problemet med att så få kvinnor söker till IT-utbildningarna. Förslaget kan slå  fel eftersom det kan attrahera fel målgrupp. Det finns risk att subventionerna attraherar den som vill ha en gratis utbildning inom ett högavlönat yrke, men saknar det nödvändiga intresset.

Om man verkligen ska få bukt med obalansen och få fler kvinnor att söka IT-teknikutbildningar behöver det göras mer i tidiga åldrar för att väcka ett genuint intresse eftersom killar många gånger har större IT- intresse än tjejer redan på högstadiet.

Därför bör man jobba mer med strukturella insatser och med marknadsföring av mer teknisk IT mot tjejer i yngre åldrar, framförallt inom systemutveckling. Dessutom måste vi bli bättre på att integrera de många tjejerna som har flyttat hit från Indien, Pakistan, Kina med fler länder.

viktigt med kvinnliga förebilder

Visst är det bra om fler kvinnor söker till IT-teknikutbildningar och att obalansen minskar. Men det är inte säkert att det kommer att påverka rekryteringen av kandidater till teknikjobben särskilt mycket. Randstad Technologies tittar ju enbart på kompetens och inte på kön eller någon annan ovidkommande faktor när vi matchar rätt person med rätt jobb. 

Men i grunden är det förstås bra att det finns fler kompetenta kvinnor som är utbildade inom IT-teknik. Visst kan subventionerna ha en viss effekt för den som står och väger mellan att studera till exempel teknisk fysik eller IT om man vet att tre år av IT-utbildningen blir lånefri. Men för att vara konsekvent borde man i så fall också subventionera studiemedel för de som går andra utbildningar, till exempel till vårdyrken där det finns få män. Studielånen för de som går IT-utbildningarna är ju inte högre än på sjuksköterskeutbildningarna eller lärarlinjen.

För att få en förändring tror jag att det snarare behövs kvinnliga förebilder som inspirerar kvinnor att söka utbildningarna, så att man kan se vilka coola och spännande jobb man kan ha när man utbildat sig inom IT. Det är också viktigt hur IT-utbildningarna marknadsförs och i vilka kanaler man skriver om dem, i bloggar som läses av många kvinnor liksom modemagasin till exempel.

kommentarer