Av Björn Söderberg, 2020-03-16 13:47

Få bättre resultat genom att bygga upp ett kandidatnätverk, stärka ditt arbetsgivarvarumärke och tänka långsiktigt.

Samtidigt som den globala arbetsmarknaden blir alltmer komplex förändras sannolikt också din arbetsstyrka. Mer specifikt blir användningen av flexibel arbetskraft – oavsett om det handlar om det mänskliga molnet, traditionell tillfällig bemanning eller oberoende uppdragstagare – en allt viktigare strategi för att få arbete utfört.

Enligt McKinsey utför upp till 162 miljoner personer i Europa och USA – d.v.s. så mycket som 30 procent av befolkningen i arbetsför ålder – arbete som någon form av oberoende uppdragstagare. Staffing Industry Analysts förutspår att den amerikanska bemanningsmarknaden kommer att omsätta över 150 miljarder dollar i år, en avsevärd ökning bara sedan 2017. I Japan förväntar sig ett av tre företag med 100 000 medarbetare eller fler att 30 procent av arbetsstyrkan under nästa år kommer att vara tillfällig, rapporterar EY.

Det råder inga tvivel om att användningen av tillfällig arbetskraft växer, en utveckling som drivs på av flera trender på marknaden. Gig-ekonomins frammarsch, tillämpandet av heltäckande talangförsörjningsmodeller, ett växande kompetensgap och näringslivets digitalisering är alla faktorer som får arbetsgivare att se talangförsörjningen i ett nytt ljus. Genom att anställa tillfällig arbetskraft får de tillgång till resurser snabbare, blir mer flexibla i att tillgodose företagets behov och minskar kostnaderna.

Det finns många fördelar med att anlita tillfälliga medarbetare, men det finns också ett par viktiga faktorer du bör ha i åtanke. Precis som du behöver föra en dialog med dina fastanställda för att kunna bygga upp ett attraktivt arbetsgivarvarumärke är detta viktigare än någonsin för att attrahera de bästa talangerna till din tillfälliga arbetsstyrka. Om du tar dig tid att förstå deras preferenser och gör investeringar för att tillgodose deras behov kan du skapa en långsiktigt hållbar pool av lojala flexibla medarbetare, som dessutom blir potentiella ambassadörer för ditt företag.

Ladda ner vår guide och lär dig mer om de tre viktigaste insikterna när det gäller att skapa engagemang hos dina tillfälliga medarbetare.

ladda ner guiden

 

kommentarer