Av Thomas Bergström, 2016-06-03 13:31

Analysföretaget Forrester menade att IT-avdelningen skulle vara borta år 2020 och IT-kompetenserna istället spridas över verksamheten. – En överdrift, menar Thomas Bergström på Randstad Technologies, men det finns viktiga poänger i analysen.

– Outsourcingtrenden är fortfarande stark och jag tror att det framöver kommer att bli ännu vanligare att man köper in färdiga eller delvis färdiga tjänster och produkter inom IT, säger Thomas Bergström.

För det är åt det hållet utvecklingen går. Produkter och tjänster inom IT förpackas allt mer i standardiserade paket som köps in och tillhandahålls som till exempel molnlösningar, snarare än att de utvecklas och tas fram av den egna IT-avdelningen.

kunskaperna-som-efterfragas-mest-inom-it_960

roller förskjuts från IT till verksamhet

Thomas är konsultchef på Randstad Technologies och ser tydligt var kundernas utmaningar ligger, och vad för typ av kompetenser de efterfrågar.

– Många företag är i dag missnöjda med sin förmåga att styra leverantörer. Deras beställarförmåga brister helt enkelt, och där ser vi ett tydligt behov av nya tjänster på konsultbasis, och en ny kundkontaktyta för oss, säger han och fortsätter:

– Det har historiskt sett funnits en svårighet att kommunicera mellan IT-avdelningar och verksamheter. Vi märker att man nu börjar ta tag i det ordentligt genom att förstärka IT-kompetensen på verksamhetssidan, vilket kommer att leda till att roller delvis förskjuts från IT till verksamheten.

en överdriven analys, men med poänger

Forresters analys från 2013 pekade på att de klassiska IT-avdelningarna skulle vara borta år 2020. De standardiserade produkterna och tjänsterna skulle ta över, och IT-medarbetarnas roll därmed snarare komma att handla om att orkestrera inköp och integrera tjänsterna i befintliga system.

– Jag menar att det är en överdrift, i alla fall om man pratar om de större IT-avdelningarna. Men självklart finns det en poäng i deras analys, utvecklingen går mot att verksamheten äger projekten och blir alltmer styrande även i de delar som berör IT. Det vi framför allt ser att våra kunder efterfrågar är olika roller som hjälper verksamheten i sin beställarroll, och där ingår många typer av kompetenser. 

en förmåga att leda arbete och driva processer

I grund och botten är det en projektledningsförmåga eller ledarförmåga som efterfrågas, men som tar sig olika uttryck igenom processen.

– Dels är det kravledare som tar ansvar för att driva arbetet med att fånga och dokumentera verksamhetens behov. Resultatet blir sedan grunden för upphandling och leverantörsstyrning. Dels handlar det om att driva kvalitetsarbetet i form av testning och leveransgodkännande, vilket är ett eftersatt område i dag. Sedan kommer implementationen i verksamheten, att förbereda organisationen och ta ansvar för att produkter och tjänster tas emot på rätt sätt vilket kräver planering, intern kommunikation och utbildning, säger Thomas och avslutar:

– Vi kan erbjuda konsulter som är duktiga på att driva hela processen, från idéstadiet till produktionssatta system Vi ger oss inte ut för att kunna våra uppdragsgivares verksamhet, de är de själva experter på. Det vi tillför är struktur och tydlighet i samarbetet mellan verksamhet och IT.

kommentarer