Av Randstad, 2018-03-28 10:35

Det finns en ökad efterfrågan på ingenjörer som behärskar gränslandet mellan mekanik, el och programmering.

Kundstockarna fortsätter att växa, maskinerna går för fullt och företagen rekryterar. Efterfrågan på högskoleingenjörer och civilingenjörer inom mekanik, elektronik och mekatronik är fortsatt hög. Högkonjunkturen håller i sig och har gjort ingenjörssektorn till kandidaternas marknad.

Fler delar av produktionen automatiseras idag, vilket betyder att det finns fler robotar och maskiner där ute. Produktionstakten har dessutom varit hög, vilket har skapat en stor efterfrågan på ingenjörer som kan serva och underhålla produktionslinor.

ingenjorer-i-granslandet-mest-efterfragade_960

nya kompetenskrav

Men den teknologiska utvecklingen har också drivit fram nya kompetenskrav. I takt med att produkterna blir allt mer avancerade integreras kompetenser som traditionellt varit mer åtskilda. Många produkter idag innehåller inte bara avancerade mekaniska och elektroniska lösningar, utan också högteknologisk mjukvara.

Ingenjörer som behärskar gränslandet mellan mekanik, el och programmering är därför väldigt eftertraktade, och mycket talar för att den trenden kommer hålla i sig.

Ett exempel är styrelektronik för elfordon, där just programmering, elektronik och mekanik möts. Ett annat är gamificationtrenden inom sjukvården, där man använder spelens motivationshöjande effekter i nya produkter inom rehabilitering. Även där kan vi se hur traditionella ingenjörskompetenser behöver kompletteras med hårdvarunära programmering och avancerad programvara.

nytänkande krävs för att säkra kompetensen

De nya kompetenskraven i kombination med högkonjunkturen har resulterat i att arbetsgivare haft svårt att få tag på relevant kompetens i Sverige. Upplärning av juniora ingenjörer och en större öppenhet för att ta in utländsk kompetens är två möjligheter för att komma framåt.

Arbetsgivare vill att den nyanställda ska kunna leverera från dag ett vilket gör att unga, oerfarna eller utländska kandidater blir mindre attraktiva. Om man hittade smidiga sätt att introducera yngre kandidater i arbetet och hade större tålamod med språkinlärning skulle kompetensbristen kunna reduceras något, samtidigt som lönenivåerna skulle kunna hållas nere. Företagen behöver helt enkelt bli bättre på att tänka nytt för att lösa problemet.

kommentarer