Av Randstad, 2017-09-19 08:38

Trygga anställningar, en trivsam arbetsplats och möjligheten att skapa en sund balans mellan arbete och fritid. Det är vad företagen behöver erbjuda för att locka till sig – och behålla – de främsta talangerna, visar en ny undersökning från Randstad.

De fem mest attraktiva branscherna:

  1. Tech
  2. IT
  3. Läkemedelsbranschen/Life Sciences
  4. Fordonsindustrin
  5. Ingenjörssektorn 

Kandidater rankar idag alltså ingenjörssektorn som den femte mest attraktiva branschen. Det betyder att nästan varannan vuxen människa kan tänka sig att arbeta som ingenjör. Samtidigt är efterfrågan på kompetenta ingenjörer stor, vilket gör att det krävs ett fortsatt hårt och medvetet arbete från företagens sida för att kunna konkurrera om de främsta talangerna. Det visar undersökningen "Global employee insights into the perception of the Engineering sector", som genomförts av Randstad. Rapporten är baserad på intervjuer med över 160 000 personer i åldrarna 18 till 65 år, från 26 länder världen över.

utrymmen för förbättring

I rapporten jämförs kandidaternas uppfattning av de största företagen i branschen med de värden kandidater prioriterar när de söker jobb. Resultatet visar att många företag kan arbeta mer effektivt med employer branding.

Till exempel anser endast 44% av de tillfrågade ingenjörerna att de största företagen i branschen möjliggör en sund balans mellan arbete och fritid - en egenskap som över hälften av dem menar är avgörande för hur de trivs på en arbetsplats. 

Ett annat exempel är att många av de stora företagen profilerar sig genom att erbjuda möjligheter att göra internationell karriär. Samtidigt är det den möjligheten kandidaterna själva rankar som den minst viktiga.

manga-arbetsgivare-behover-tanka-nytt-for-att-locka-ingenjorer_960

små skillnader mellan manliga och kvinnliga ingenjörer

Globalt sett prioriterar kvinnor och män samma saker hos en arbetsgivare, om än med lite olika inbördes ordning: hög lön och bra förmåner, balans mellan arbete och fritid, karriärmöjligheter och säkra och långsiktiga anställningar.

Kvinnor är dock fortsatt underrepresenterade bland ingenjörer och tenderar lämna branschen i högre utsträckning än män. Här riskerar ingenjörssektorn förlora en stor potential. Ett sätt att råda bot på det är att låta kvinnliga ingenjörer på ledande poster fungera som inspiration för yngre kandidater. Det visar också att det finns möjligheter att som kvinna klättra i företaget, och karriärmöjligheter är något som värderas högre bland kvinnor än bland män. 

En annan skillnad är att kvinnor värderar en trivsam arbetsplats god atmosfär något högre än män. Att som arbetsgivare sträva efter att möta det kravet skulle alltså kunna vara ett sätt att få en bättre balans mellan kvinnor och män i arbetsstyrkan.

osäkert världsläge och föränderlig bransch – strävan efter trygga anställningar

I en tid av ekonomisk föränderlighet, med Brexit som det klarast lysande exemplet, och i en bransch som präglas av automatiseringar, är långsiktighet och trygghet något som blivit allt viktigare för arbetstagare. Ett sätt för företagen att möta det är att kommunicera sin starka ekonomi, eftersom den är en förutsättning för att kunna erbjuda de anställda såväl trygga anställningar som höga löner och goda förmåner. 

Rapporten visar också att ingenjörer i högre utsträckning än andra anställda är villiga att omskola och vidareutbilda sig om deras anställning är hotad. Att erbjuda interna vidareutbildningar är ett sätt att signalera trygghet och säkerhet för sina anställda.

Sammantaget visar rapporten att ingenjörssektorn globalt sett är en fortsatt attraktiv bransch, men där konkurrensen om de främsta kandidaterna är hård. Den visar också att företagen kan bli bättre på att möta ingenjörernas krav, inte minst vad gäller vad gäller trivsamheten på arbetsplatserna, möjligheten att skapa en sund balans mellan arbete och fritid samt trygga anställningar.

ladda ner rapporten

kommentarer