glöm inte dina personliga egenskaper i valet av yrke.

av Sandra Bydell Sveder, 2018-01-10 13:39

Det är lätt att glömma vem du är i valet av yrke. Ofta låter vi oss styras enbart av erfarenhet och utbildning i vilka karriärvägar vi väljer, men för att vi ska trivas och utvecklas i en roll är min erfarenhet att vi måste väga in mer personliga aspekter.

läs mer

intervjufrågorna du bör ställa till en potentiell ny arbetsgivare

av Sandra Bydell Sveder, 2017-05-15 06:38

Att byta jobb kan för många vara skrämmande och ett stort beslut som inte fattas i en handvändning och aldrig har väl ordspråket “man vet vad man har men inte vad man får” varit mer relevant. Läkemedelsbranschen som jag arbetar inom har dessutom under senare år varit minst sagt svajig och vi har sett stora nedläggningar och neddragningar, vilket självklart inte gör beslutet lättare.

läs mer