Av Randstad, 2016-10-17 14:00

Tekniskt detaljerat eller lättförståeligt för alla? Långt eller kort? Hur du skriver ett bra CV finns det många tips, råd och guider till, men hur du bäst optimerar det för IT-branschen förklarar rekryteringsexperterna på Randstad Technologies här.

Ett CV är väl ett CV – oavsett bransch? Till viss del stämmer det, men det finns saker som skiljer sig åt, och som är värda att tänka på när du söker jobb inom IT. 

kravprofilen-en-viktig-framgangsfaktor-for-att-hitta-ratt-medarbetare-inom-it_960

var detaljerad och utelämna ingenting

Generellt sett är en gyllene regel för CV:n ”ju kortare, desto bättre”. Men riktigt så är det inte när du söker tjänster inom IT.

– Självklart är det viktigt att kunna berätta vem du är på ett kortfattat sätt, framför allt i det personliga brevet. Men i ditt CV behöver det inte vara en nackdel att vara detaljerad med alla tekniker du behärskar och projekt du har varit delaktig i – tvärtom ska du vara det. Det viktigaste är dispositionen, att du strukturerar ditt CV på ett bra och tydligt sätt.

Därför kan det vara lämpligt att spara en lång lista med tidigare projekt till slutet av ditt CV. I beskrivningen av dem är ett tips att svara på fyra frågor:

  1. Kort beskrivning av företag och problemformulering?
  2. Vad var din roll, vad gjorde du?
  3. Vad blev resultatet, vad tog du med dig?
  4. Lista upp teknikval.

gör det så enkelt som möjligt för läsaren

Ditt CV:s första uppgift är att fånga rekryterarens intresse. Enligt undersökningar är det första intrycket gjort redan efter sex sekunder, sedan kan det vara för sent.

Alla läser uppifrån och ned. Börja därför med någonting eye catching och en kort sammanfattning av vem du är. Håll sedan en tydlig struktur så att läsaren kan få en enkel överblick. Det finns i dag flera onlinetjänster för att skapa snygga CV:n som ger bra läsbarhet, till exempel med möjligheten att visualisera dina kompetenser med diagram och andra grafiska element. Sådana kan vara bra att kolla på för att inspireras.

komplettera med ditt digitala CV

Möjligheterna att digitalt redogöra för tidigare anställningar, projekt och kompetenser blir bara fler och fler, och det är någonting du som kandidat bör utnyttja.

I dag får vi fler och fler CV:n som inkluderar eller i vissa fall endast består av en länk till en Linkedin-profil. Även om just Linkedin kan lämna lite att önska i form av läsbarhet är det en bra struktur att utgå ifrån, och rymmer ofta all relevant information.

För att visa dina tidigare projekt och portfolios finns också digitala verktyg som rekryterarna gärna ser länkar till i ansökningarna, där GitHub är en av de mer kända.

Kandidater inom IT-branschen är generellt ganska bra på att ha en digital närvaro, och att missa det kan därför vara en nackdel. Söker du till exempel en tjänst som systemutvecklare vill vi se en länk till dina tidigare projekt. Värt att tänka på är att det också kan vara skol- eller hobbyprojekt, det måste inte vara kopplat till en anställning.

kommentarer