Av Randstad, 2014-03-09 20:28

Ekonomens roll över åren har utvecklats. Randstad Finance erfar att det analytiska tänket och helhetsperspektivet blir allt viktigare för ekonomen.

Ekonomerna är inte längre fast vid att bara sitta med siffror utan idag vill företag använda deras kompetens inom olika områden. Vi upplever att ekonomerna i dag är viktigare för företagen än tidigare och att de i betydligt högre grad idag stödjer organisationer för att fatta de rätta strategiska besluten.

ekonomen-har-fatt-flytta-ut-ur-kallaren_960

Ekonomen lever i en strukturerad värld med givna regelverk men rollen har verkligen utvecklats. I dag jobbar ekonomen närmare ”affären” än tidigare. Tidigare sågs ekonomer som en nödvändig funktion i källaren, i dag är de viktiga som stöd för att fatta de rätta strategiska besluten.

Arbetsmarknaden förespråkar att ekonomer idag måste vara mer anpassningsbara och flexibla utifrån hur marknaden eller konjunkturen påverkar det bolag man arbetar på. Omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bolaget måste analyseras och ekonomen som traditionellt jobbar utifrån givna ramar förväntas idag vara mer insatt i bolagets kärnverksamhet med ett övergripande analytiskt synsätt. Det innebär att ekonomen idag stödjer organisationen i högre grad med de rätta ekonomiska underlagen för fatta de rätta strategiska besluten.

 Under de senaste åren har vi sett utvecklingen av allt fler roller inom ekonomi och finans. Idag efterfrågas bland annat business controllers, projektcontrollers och investeringscontrollers. Samtidigt som dessa roller har utvecklats har även bolagens krav på specialistkompetens kommit i fokus. Ökade krav på efterlevnad av komplexa regelverk, efter stora bolagsskandaler, tvingar ekonomen att utveckla spetskompetens inom vissa områden.

I takt med att tekniken gjort det enklare att till exempel hantera fakturor har ekonomernas arbetsuppgifter förändrats.

Att till exempel jobba som ekonomiassistent i dag är ett annat jobb än vad det var för ett antal år sedan. I dag handlar det mycket mer om att vara ett stöd, utreda och koppla ihop olika samband. Det finns en analytisk höjd i det. Systemutvecklingen har inneburit ett stöd för att bolagen skall bli mer effektiva. Samtidigt som systemen utvecklas måste även ekonomen följa den snabba tekniska utvecklingen. Vi ser allt större krav på att man måste vara avancerad användare inom olika affärssystem för att kunna vara en del av effektivitetsprocessen samt kunna ge möjligheten att supportera organisationen med förväntad leverans oavsett om det handlar om en rapport eller en konterad faktura.

kommentarer