Av Sandra Bydell Sveder, 2017-05-15 06:38

Att byta jobb kan för många vara skrämmande och ett stort beslut som inte fattas i en handvändning och aldrig har väl ordspråket “man vet vad man har men inte vad man får” varit mer relevant. Läkemedelsbranschen som jag arbetar inom har dessutom under senare år varit minst sagt svajig och vi har sett stora nedläggningar och neddragningar, vilket självklart inte gör beslutet lättare.

Många har trygga anställningar där de trivs med sina arbetsuppgifter och där vardagen flyter på. Men så kommer den där gnagande känslan av att man “borde” kanske se sig om, kanske kan man få ett mer utvecklande och varierat arbete, med högre lön. I mitt yrke möter jag dagligen personer som har fattat beslutet att söka nytt jobb och jag har själv varit där vid flertalet tillfällen. Men jag vet också hur fel det kan bli när den där önskan och förväntan på något bättre inte införlivas. Det finns också statistik som visar att ca 30% av alla som byter jobb ångrar sig, eftersom det som kommunicerats om rollen och företaget inte upplevts motsvara förväntningarna.

intervjufragorna-du-bor-stalla-till-en-potentiell-ny-arbetsgivare_960

Vad kan du då göra för att öka sannolikheten att det blir rätt från början så att du vågar byta jobb? Mitt råd är att inför en rekryteringsprocess förbereda sig bättre och att våga ställa fler frågor!

Genom att komma förberedd till en intervju ökar du dina chanser att inte bara rekryteraren får svar på om du är den person de vill anställa, utan att du också får beslutsunderlag för om jobbet är rätt för dig. Intervjuerna är nämligen minst lika viktiga för att du ska få information och skapa dig en bild av företaget och rollen. Generellt är syftet med den första intervjun att övergripande skapa sig en bild av rollen och företaget för att kunna avgöra om du är intresserad av att gå vidare i rekryteringsprocessen. Det är sedan vid en andra intervju de mer detaljerade frågorna bör ställas i syfte att verkligen förstå rollen så att man kan bestämma sig för om det här är rätt jobb för mig.

Här kommer tips på frågor som jag själv skulle ställa till rekryteraren, eventuell framtida chef och kollegor om jag var aktuell för en ny tjänst:

Frågor specifika för tjänsten

  • Beskriv en vanlig arbetsdag på jobbet, vilka specifika arbetsmoment ingår i rollen?
  • Hur stor del av min arbetstid kommer jag lägga på rutinarbete i förhållande till utveckling- och förbättringsarbete?
  • Var i företagets övergripande arbetsprocess återfinns min roll?
  • Vem/Vilka är jag beroende av för att kunna utföra mina arbetsuppgifter?
  • Vem rapporterar jag till och hur kommer resultatet av mitt arbete användas och övergripande bidra till?
  • Hur stor del av min arbetstid kommer jag arbeta självständigt i förhållande till i team?

Frågor specifika för arbetsmiljön

  • Hur är stämningen i fikarummet?
  • Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på företaget?
  • Hur hög är personalomsättningen?


Att byta jobb är ett svårt beslut men genom att läsa på om företaget och skapa sig en så relevant bild som möjligt av tjänsten och företaget kan beslutet bli enklare.

kommentarer