Av Randstad, 2016-04-26 21:04

Att arbeta som konsult är ibland omgärdat av fördomar, men verkligheten är någonting helt annat, menar rekryteringsspecialisterna på Randstad Life Sciences. Framför allt ger det en unik möjlighet till variation.

– Det är synd att många inte ser konsultrollen som så attraktiv och fördelaktig som den faktiskt är. Till skillnad mot vad många tror så innebär anställningsformen en mängd fördelar jämfört med en vanlig anställning.

konsultyrket-ger-en-unik-mojlighet-till-omvaxling_960

en trygg och dessutom varierande anställning

Den vanligaste missuppfattningen är att konsultrollen skulle innebära en osäker anställningsform. Dessutom är det denna myt som ligger till grund för många andra förutfattade meningar.

– Det är precis som en vanlig fast tjänst, när din provanställning tar slut blir du tillsvidareanställd av Randstad Life Sciences. Den stora skillnaden är att du under din anställning får byta uppdragsgivare och därmed möjligheten att prova nya branscher, arbetssätt och roller.

Och det är någonting som också motbevisar en annan förutfattad mening: att konsulter får ett sämre CV med många kortare anställningar. Oavsett hur många uppdrag du genomför är det under en och samma anställning, den hos Randstad Life Sciences.

ett högt arbetstryck – men med sämre förmåner?

Likadant verkar många tro att konsulter har sämre avtal och löner – någonting som inte alls stämmer.

– Vi vill naturligtvis attrahera de bästa kandidaterna och då måste vi ha ett konkurrenskraftigt erbjudande, precis som vilket företag som helst. Vi erbjuder alltid marknadsmässiga löner, tjänstepension, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och företagshälsovård.

– Genom att vi alltid erbjuder fasta löner, som även betalas ut om luckor skulle uppstå mellan uppdrag, har vi tydligt visat att vi ser långsiktigt på våra anställningar. Anledningen är enkel: vi vill behålla alla våra duktiga konsulter.

konsultchefens roll: att stötta, utveckla och hitta nya uppdrag

Även om konsultens arbetsplats är förlagd till kunden finns fortfarande en konsultchef på Randstad Life Sciences tillgänglig, oavsett om det handlar om det aktuella uppdraget eller att hitta ett nytt.

– Vi för alltid en dialog med våra konsulter för att få en så bra matchning som möjligt mot våra kunder. Det är lika viktigt för oss som för uppdragsgivarna att konsulten trivs i sitt arbete, och det återspeglar sig även i att konsulterna behandlas precis som de ordinarie anställda ute hos våra kunder.

Det gäller inte bara delaktighet i gemensamma aktiviteter och sociala sammanhang, men även i ren kompetensutveckling och utbildning.

– Den stora fördelen vad gäller kompetensutveckling är dock möjligheten att få se och lära sig av olika företags arbetssätt och metoder. Tack vare att alla vi som jobbar här har bakgrunder inom naturvetenskap och att vi som företag har funnits på marknaden länge har vi ett stort kontaktnät, inom allt från statliga myndigheter och akademin till små start-ups inom biotech. Det ger en ovärderlig möjlighet som är ganska unik för konsultrollen.

kommentarer