Av Randstad, 2015-10-26 13:42

Att sia om framtidens kompetensbehov är ingen lätt uppgift, menar rekryteringsexperterna på Randstad Life Sciences. Däremot vet de vad du ska göra för att bli eftertraktad på arbetsmarknaden.

efterfrågan varierar mer i vissa branscher

Inom produktions- och tillverkningsbranscher är det svårt att förutspå framtidens behov. Framför allt i stora globala företag kan förutsättningarna förändras på en dag, vilket medför att det är svårt att ge prognoser på inom vilka områden företagen kommer att behöva rekrytera i framtiden.

– Ett exempel är läkemedelsindustrin. För tio år sedan fanns ett stort behov av synteskemister i Västra Götalandsregionen. Men för ungefär tre år sedan valde företagen att outsourca den största delen av verksamheten till Kina och Indien. Behovet av kompetensen fanns kvar, men just det lokala behovet försvann till stor del.

Men vissa områden är ändå tryggare än andra.

– När det gäller samhällsbyggnad, infrastruktur och energibranschen är det däremot lättare att se var det kommer att finnas ett fortsatt behov av arbetskraft. Man vet hur många som kommer att gå i pension och att behovet av själva verksamheten kommer att finnas kvar.

karriarplanera-smartast_960

satsa på bred kompetens

När man planerar sin utbildning och framtida karriär är det viktigt att bygga sitt CV och göra sig själv attraktiv på arbetsmarknaden genom att skaffa sig en bred kompetens och arbetslivserfarenhet, snarare än att sikta in sig på ett specifikt område. Man behöver sticka ut i bruset, och vissa arbetsgivare anställer inte någon som inte engagerat sig utanför studierna.

– Tidigare var det lättare att utbilda sig till specialist och få ett jobb efter examen. Idag efterfrågas istället ofta bred ingenjörskompetens, gärna med inslag av ämnen som IT, ekonomi eller juridik.

Ett knep kan alltså vara att komplettera sin specialistexamen med till exempel kurser i data mining, marknadsföring, affärsjuridik eller företagsekonomi. Men det viktigaste är att engagera sig i branschen i ett så tidigt skede som möjligt under utbildningen för att knyta kontakter och få en uppfattning om vad som egentligen efterfrågas av företagen.

kommentarer