Av Carolina Klockare Gullesjö, 2018-03-20 12:36

Känner du igen dig? I annonsen står först en kravlista på teknisk kompetens, utbildning och erfarenhet och sedan kommer önskemålen på de personliga egenskaperna: du ska vara social, utåtriktad, tycka om att samarbeta och skapa relationer.

I min roll som konsultchef har jag mycket kundkontakt och under åren har jag sett att våra kunder lägger mer och mer fokus på de personliga egenskaperna. Som utvecklare kunde man förr hålla en lite lägre profil, tänk nidbilden av en programmerare som sitter i en skrubb och kodar frenetiskt 8 timmar per dag utan att prata med någon.

sa-overlever-du-som-ar-introvert-i-en-extrovert-arbetsmiljo_960

den nya utvecklarprofilen

Men nu ser rollen annorlunda ut. Som utvecklare och testare förväntas du i större utsträckning ha kontakt med kunder och användare. Du behöver samarbeta med kollegor på olika avdelningar, skapa relationer med leverantörer och andra samarbetspartners. Kul tycker några, och rätt obekvämt tycker andra. För de som tycker att det känns obekvämt kan den ”nya” utvecklarrollen kräva mycket energi och en dag på jobbet kan vara så uttröttande att man inte orkar mer än att landa i soffan efter arbetsdagens slut. Redan under sin utbildning känner nog många sig pressad att delta i olika aktiviteter för att bygga upp ett CV som visar att man är just extrovert.

Jag tror inte att detta är någonting övergående, jag tror att behovet av mänsklig kontakt och möjligheten att faktiskt få prata med en riktig människa kommer att öka. Det är någonting som man behöver kunna hantera även om man är lagd mer åt det introverta hållet.

tips på hur man som introvert kan klara av den extroverta arbetsmiljön

1. Kommunicera

Kan ju tyckas lite märkligt att mitt första tips handlar om att interagera mer men jag tror att det är viktigt att vara öppen om vad man har för behov och kommunikationsstil. Om jag är tydlig med mina kollegor om att jag föredrar att mail framför telefonsamtal eller personliga möten så mottas det bättre än att jag avböjer mötesinbjudningar och skickar alla samtal till telefonsvararen. Jag kan också berätta för dem om jag inte trivs på after works eller andra sociala aktiviteter men att det inte betyder att jag inte trivs med mina kollegor. Så tydlig kommunikation i början gör att jag undviker missförstånd och mer kommunikation senare.

2. Anpassa arbetsmiljön

Som introvert lagd kan de öppna kontorslandskapen, de flexibla arbetsplatserna och interaktiva zoner kräva mer energi. Att hela tiden befinna sig i en miljö med människor och sociala möten kan göra att du presterar sämre på jobbet då du hela tiden jobbar med att sortera de intryck du får. Prata med din chef, och fråga om möjligheterna till avskärmningar och placering. Till exempelkanske inte platsen vid dörren är optimal då man lätt blir offer för kallprat och andra störmoment.

3. Stäng ute ljuden

Att investera i ett par bra hörlurar med brusreducering är en räddning för många, då blir det lättare att fokusera på jobbet och man blir inte lika lätt distraherad. Kan vara bra att nämna även det för kollegorna så att de inte skickar dig på en hörselundersökning när du aldrig svarar på frågor eller tilltal...

4. Fördela arbetet

Som jag tidigare nämnt kommer man inte undan interaktioner i dagens arbetsmarknad. Men man kanske fördela arbetet så att färre av dessa hamnar hos någon som inte trivs i de situationerna. Kanske någon av dina kollegor föredrar mycket kundkontakt och skulle uppskatta mer av sådant? Då kan du fokusera mer på leverans och ha kontakt med färre kunder istället.

5. Sätta ramar

Sätt gärna av tid för samtal med din chef eller teamledare om vilka regler och ramar som gäller på kontoret. Frågor som kan vara bra att ställa är:

  • Finns det ytor som lämpar sig bättre till samtal och ytor där man kan arbeta mer i lugn och ro?
  • Var och när är det ok att interagera och var och när kan man förvänta sig mindre interaktion?
  • Hur ofta kan man arbeta hemifrån och vilken typ av kommunikation förväntas man göra då?

Frågorna är många men om ni tillsammans kan hitta vägar som gör att både introverta och extroverta trivs på arbetet så har ni mycket att vinna. Glöm inte att den bästa arbetsgruppen är den heterogena och det finns plats för alla personligheter, vi måste bara lära oss att samarbeta med varandra och ta tillvara på allas tillgångar.

kommentarer