Av Randstad, 2018-02-22 11:31

"Det handlar inte om dig, det handlar om ditt beteende. Först när du har förstått det är du mottaglig för den gåva som är feedback", så säger vår jobbcoach på Randstad RiseSmart.

Det kan vara läskigt att få feedback efter en anställningsintervju. Du har sökt ett jobb du verkligen vill ha, du har förberett dig, öppnat upp och berättat om dig själv. Men det räckte inte. I ett sådant läge kan det nästan vara skönt att få höra att ”det fanns mer kvalificerade sökande i processen”. Då var det ju åtminstone inte dig det var fel på!

Men det är inte en särskilt konstruktiv inställning och bygger delvis på ett missförstånd om vad feedback egentligen är för något. Det menar vår jobbcoach på RiseSmart som arbetar med återkoppling till kandidater dagligen.

– Bra feedback berättar något för dig som du inte visste. Det vill säga: Hur du uppfattas av andra människor. Och den informationen är ovärderlig för att du ska kunna förmedla en rättvisande bild av dig själv till andra.

Men här gäller det att hålla isär ett par begrepp, menar vår jobbcoach. Annars kan det bli fel.

– För det första ska vi vara på det klara med att feedback aldrig säger något definitivt sant om dig. Den representerar en annan människas upplevelse av dig, och det är stor skillnad.

– Och för det andra behöver du göra skillnad på beteende och person. Bra feedback fokuserar på det du gör, inte på den du är. Det är en viktig insikt för att du ska kunna ta åt dig av och växa med återkopplingen.

1261

lyssna, värdera och bearbeta

För att förtydliga visar vår jobbcoach en bild på en stege. Trappstegen representerar olika grader av mottaglighet och därmed också möjligheten till insikt och förändring.

Det är fullt naturligt att du vill försvara ditt beteende och förklara varför du handlade som du gjorde. Men för att du ska kunna utvecklas och prestera bättre på nästa intervju, behöver du vara öppen för att förändra ditt beteende i en intervjusituation.  

– Om du ser feedback inte som en definitiv sanning om din person, utan som en annan människas upplevelse av ditt beteende befinner du dig på de två översta trappstegen. Nu kan du lyssna på informationen och värdera den. Du kan ställa motfrågor och fördjupa din förståelse av hur andra människor uppfattar dig.

– Med hjälp av den informationen kan du sedan göra egna, medvetna val. Det är alltså här förändringen och utvecklingen sker. Och det är här du kan ta emot den som en gåva från någon annan.

feedback är en gåva

Anledningen till att vår jobbcoach talar om feedback i termer av gåvor, beror på att det krävs tid, förberedelser och, faktiskt, ett visst mod att ge bra återkoppling.

– Det finns dålig feedback, det ska vi komma ihåg. Att säga till en jobbsökande att man valde en kandidat med “större erfarenhet” är att komma för lätt undan. Sådan feedback är också helt meningslös och inget du ska bli glad över att få, säger vår jobbcoach och fortsätter:

– Bra feedback, däremot, den är respektfull, väl genomtänkt och syftar framåt, mot förändring och utveckling. 

Det är respektfullt att ge professionell återkoppling. Kandidaten har lagt ner
mycket tid, engagemang och ofta stort hopp i sin ansökan och kan förtjäna att få ett fint avslut på en rekryteringsprocess även om jobbet gick till någon annan.

Alltså, om du ser feedback som en upplevelse av ditt beteende och vågar vara öppen och lyhörd inför den, så kommer du att kunna bearbeta, värdera och växa med den. Och då ökar chanserna för att det är du som är den "mest kvalificerade sökande" i nästa process.

kommentarer