Av Randstad, 2017-06-13 14:58

Inom den akademiska världen är det viktigaste för din karriär de artiklar du publicerar, dina resultat och den kunskap du har inom ditt forskningsområde. Många har också detta som utgångspunkt när de skriver CV för jobb inom industrin.

Inom industrin är det dock oftast inte just de detaljerna som rekryterare och HR-personer är intresserade av. Rekryteringsexperterna på Randstad Life Sciences har alla någon form av bakgrund inom akademiska världen och vet hur man anpassar sitt akademiska CV för ett jobb inom industrin.

sa-ger-du-dina-nya-it-medarbetare-den-basta-starten_960

Inom den akademiska forskarkarriären spelar publiceringen av artiklar en väsentlig roll. Vad du publicerar, med vem och i vilka tidskrifter kan vara avgörande för hur din framtida karriär ser ut. Professorer har stenkoll på alla artiklar som publiceras inom fältet, och finns ditt namn med i ”rätt artikel” kan det räcka för att du ska få en tjänst i en forskargrupp. Personer som arbetar med rekrytering eller HR på företag ser inte på urvalet på samma sätt. Här baseras urvalet istället på nyckelkompetenser, metodkunskap eller arbetssätt som överensstämmer med de kompetenser och erfarenheter en viss roll kräver. Ofta får ditt CV bara någon minut på sig att bevisa att du verkligen är rätt person för den specifika rollen du sökt. Därför är det extremt viktigt att den kunskap och de erfarenheter du har, som överensstämmer med kraven för rollen du söker, direkt kan avläsas i ditt CV. Ett CV avsett för industrin bör därför vara utformat på ett annat sätt jämfört med ett CV avsett för akademin.

Här nedan har vi listat några punkter med tips på hur man kan anpassa sitt CV beroende på om det är avsett för akademin eller industrin.

arbetslivserfarenhet

Akademiskt CV CV för industrin
Beskriv forskningen, gärna som en väldigt kort populärvetenskaplig sammanfattning. Vad har projekten handlat om, vilka frågeställningar har du arbetat med? Vilka metoder har du använt? Fokus är inte på ditt forskningsområde, utan vad du gjort som är relevant för tjänsten du söker. Att forska/doktorera är så mycket mer än bara forskning och omfattar ofta undervisning, planering och koordinering av projekt, sammanställning av data, skriva artiklar och ansökningar osv. Om du söker en roll där det efterfrågas kunskaper inom det biokemiska diagnostikverktyget ELISA, sammanfatta då i vilken mån du arbetat med ELISA under tjänsten / utbildning / projektet.

Söker du istället en tjänst som utredare på socialstyrelsen är det snarare erfarenhet av att sammanställa och kritiskt granska data, eller att sammanfatta forskning på ett lättbegripligt sätt som ska framhävas.

mål/syfte

Akademiskt CV CV för industrin
Inte lika nödvändigt för ett akademiskt CV.  Karriären inom den akademiska världen är ganska utstakad och att du vill driva forskning framåt är självklart för en forskarroll. Var specifik för rollen du söker. Inga generella termer om visioner om ”utmanande karriär inom läkemedelsindustrin”, utan precisera mer. Vad drivs du av och varför? Vad kan din tidigare forskningserfarenhet tillföra rollen? Vad kan du tillföra arbetsplatsen?

språkkunskaper

Akademiskt CV CV för industrin
Engelska är ofta arbetsspråk i många akademiska forskargrupper, därutöver brukar det inte finnas behov av att specificera övriga språk. Specificera din kunskapsnivå i de språk som efterfrågas i annonsen.

publikationslista

Akademiskt CV CV för industrin
Nödvändigt att ha med. Skippa en detaljerad lista, sammanfatta genom att tex skriva: ”publicerat fem vetenskapliga artiklar, samt en review”.

konferenser, presentationer

Akademiskt CV CV för industrin
Har du blivit inbjuden talare, eller haft en presentation på en stor konferens är det en bra merit att ha med i CVt, men posterpresentationer kan utlämnas. Detta kan du utelämna, såvida du inte söker en roll där du kommer att arbeta inom kommunikation att tillverka posters eller koordinera konferenser.

anslag

Akademiskt CV CV för industrin
Detta bör du ha med. Inom akademin är det viktigt att visa att man har kunnat få anslag och troligtvis även kommer att vara lyckosam vad gäller anslag i framtiden. Är inte så viktigt för en roll inom industrin, såvida den specifika rollen du söker efterfrågar förmåga att sälja in ideér.

 

kommentarer