Av Randstad, 2014-05-30 20:51

Att rekryterare ställer frågor som känns helt utanför kartan hör kanske inte till vanligheterna – men det händer. Vi låter våra rekryteringsspecialister förklara vad rekryteraren egentligen är ute efter.

Här är några exempel direkt ur verkligheten som vi har låtit våra rekryteringskonsulter från Randstad Finance kommentera:

"Om du var en möbel, vad skulle du då vara?"

– Eva, butiksbiträde.

Här är rekryteraren gissningsvis mest nyfiken på hur kandidaten resonerar sig fram till svaret. Det kan också vara en bra ”ice-breaker” som gör att samtalet sedan öppnar upp sig.

skumma-rekryteringsfragor-det-har-menar-rekryteraren-egentligen_960

"Vilken ras spelar du i Diablo 2?"

– David, utvecklare

Här vill man nog kolla om kandidaten är up to date och intresserad av branschen samt hur man ser på sig själv – det vill säga sin självbild. Ibland kan det vara lättare att ha något att utgå ifrån när man beskriver sig själv, även om karaktärerna i spelet naturligtvis inte speglar dig själv.

Vad hade du för roll på lågstadiet?

– Jens, lagerchef 

Att man frågar efter just hur det var så långt tillbaka i tiden är kanske för att få ett hum om personens självkännedom. Hur har personen förändrats? Har kandidaten jobbat med sidor av sig själv som man inte uppskattade eller upplever sig personen vara den samma nu som då? Här kan rekryteraren också vara ute efter att få reda på hur personen fungerar i grupp, och vilken position man kan ha i olika gruppkonstellationer.

Om du kommer hem och glödlampan i hallen är trasig. Din sambo sitter i soffan, vad gör du?

– Anna, ekonom 

Rekryteraren kan vilja ha svar på hur det står till med din handlingskraft. Delegerar du eller tar du det själv? Gör du det på en gång, eller väntar du ett tag?

"Är din pappa musikalisk?"

– Lina, polisaspirant

Haha, det här är kan vara en typisk fråga där rekryteraren mest vill se reaktionen och hur snabbt kandidaten finner sig. Men ofta kommer också kandidaten in på sig själv genom att komma in på föräldrarollen, hur den dynamiken och relationen har sett ut och hur det påverkat ens egen personlighet.

kommentarer