Av Randstad, 2016-02-08 21:13

Är du ingenjör? Då ser dina chanser att få jobb bra ut. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen som kartlägger framtidsutsikterna i 200 yrken.

Arbetsförmedlingen har rankat de mest efterfrågade yrkena. På topplistan finns ingenjör, särskilt civilingenjörer inom bygg och anläggning, elkraft, elektronik och teleteknik samt byggnadsingenjörer, byggnadstekniker och VVS-ingenjörer.

Rekryteringsexperterna på Randstad Engineering bekräftar att bristen på ingenjörer är stor, särskilt ingenjörer med olika typer av specialistinriktning.

-Vi jobbar för högtryck och letar ständigt efter kompetenta medarbetare till oss och till våra kunder. Vi noterar att det är stor brist inom automation och stor efterfrågan på kompetenser inom CAD.

-Ingenjörer som vill arbeta med försäljning är också hett eftertraktade liksom ingenjörer inom bygg & anläggning. Ingenjörsbristen är även tydlig på orter som ligger längre ifrån storstäderna och högskolorna. Vi noterar också att många företag har stort behov av att locka fler kvinnor till första linjens chef i produktionsnära roller.

stora-jobbchanser-for-ingenjorer_960

Arbetsförmedlingen rapport visar att bristen på arbetskraft ökar inom nästan samtliga områden på arbetsmarknaden. Men samtidigt som de privata arbetsgivarna i allmänhet hittar arbetskraft är det svårare i offentlig sektor.

- Många arbetsgivare får svårt att rekrytera och måste bredda basen för rekryteringar. Här behöver många ha tillgång till större nätverk, både geografiskt men också profilmässigt. En utomstående expert kan också hjälpa till att utmana invanda tankar om vem som är framtidens toppresterare.

Rapporten visar också att jobben ökar mest inom tjänstesektorn, men att fler jobb även väntas inom industrin, efter en lång period av mycket svag utveckling av sysselsättningen. Men utan gymnasieutbildning är det fortfarande svårt att ta sig in på arbetsmarknaden; konkurrensen är fortsatt hård inom många av de yrken som inte kräver någon utbildning.

de hetaste ingenjörsyrkena

  • Civilingenjörer, bygg och anläggning
  • Civilingenjör, elkraft
  • Civilingenjör, elektronik och teleteknik
  • Byggnadsingenjörer
  • Byggnadstekniker
  • VVS-ingenjörer.
  • Civilingenjör, automation

kommentarer