Av Randstad, 2017-02-10 14:00

En teknikbransch i snabb förändring efterfrågar nya kompetenser och färdigheter. Rekryteringsexperterna på Randstad Engineering ger tips om hur du gör dig själv attraktiv på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Till exempel kan du behöva vara beredd att öppna upp för nya rollbeskrivningar och arbetsprocesser.

Kravprofilerna idag kanske gör att du känner dig otillräcklig när du läser platsannonserna, men enligt rekryteringsexperterna på Randstad Engineering får du inte låta dig avskräckas.

- Man får ibland intrycket av att teknikföretagen söker nån slags ”övermänniska”, men vet du bara vad du ska trycka på och lyfta fram märker du snart att du är konkurrenskraftig. Försök se vilka egenskaper och kunskaper som efterfrågas och var konkret med hur du besitter dem.

220_960x375

flexibilitet och förändringsbenägenhet är viktiga egenskaper

En konsekvens av den snabba förändringstakten i branschen är att arbetsförhållandena varierar. Arbetsmiljön är mer dynamisk idag, vilket ökar vikten av att vara flexibel.

- Många gånger avlöser omorganisationerna varandra och vi får vara beredda på att alla chefer idag kanske inte är vana att arbeta med förändringsledarskap. Dessutom ökar takten av digitaliseringen och automatiseringen vilket kräver ett anpassat produkt- och tjänsteutbud.  

nya kompetenser kräver nya arbetsuppgifter

Konsensus bland rekryterarna är också vikten av att den svenska industrin hänger med i utvecklingen.

-Vi får inte glömma bort att framtidens ingenjörer har andra krav på sina arbeten än vad tidigare generationer har haft. Hänger man inte med i utvecklingen blir det ännu tuffare att rekrytera rätt kompetens i framtiden. Vi ser redan idag att till exempel ingenjörer inom automation och hårdvarunära programmering är hett eftertraktade på marknaden, och då gäller det att som arbetsgivare vara konkurrenskraftig för att lyckas attrahera dem.    

De lyfter även fram är den ökade vikten av att vara proaktiv och kunna utveckla redan befintliga produkter.

- Mycket av det arbetet som tidigare krävde en ingenjör är i dag automatiserat. Då är det viktigt att själv kunna vara innovativ och hitta nya smarta lösningar för redan existerande teknik. Här är det viktigt att man som kandidat hänger med i utvecklingen.

kommentarer