Av Randstad, 2015-08-25 01:45

Det är tuff konkurrens om IT-kompetensen och det är lätt att som rekryterare gå vilse när du letar superspecialister. Randstad Technologies medarbetare har hittat nyckeln. Ledorden stavas: Passion och arbetssätt.

viktigt med frågor som undersöker kompetens

Att ens personlighet passar väl in i organisationen brukar många arbetsgivare anse vara en nyckelfaktor. Men när det kommer till att rekrytera just inom IT-branschen måste kompetensen få gå först, menar våra medarbetare.

Inom IT är det oftast kompetensen som eftersträvas och personligheten blir då sekundär. Inte i alla roller, men i många. I och med att samhället digitaliseras så ökar IT-medarbetarnas betydelse på en arbetsplats och på så vis blir personlighet allt mer viktigt. Innan intervjun är det bra för den som rekryterar att tänka igenom och hitta ett ärligt svar på om rollen faktiskt kräver att personen måste vara supersocial eller om kompetensen är viktigare.

Det gäller att ställa rätt frågor kring vilken kompetens personen har. Frågor som innefattar vilken position personen haft tidigare, vilka språk hen har arbetat i tidigare, vilka resultat personen har uppnått och vad kandidaten har åstadkommit tidigare. Och för att få de ärligaste svaren gäller det att du som rekryterar är listig nog att ta en liten omväg.

Om du söker en noggrann person så rekommenderar de att fråga vad som är viktigt för personen, istället för att fråga om hen är noggrann. Be också kandidaten exemplifiera sina svar. På så sätt kan du se om det är vad tjänsten kräver, säger våra medarbetare.

kompetens-fore-personlighet-for-att-hitta-ratt-it-medarbetare_960

kunskapstester ger tydligare bild av kompetens

Det kan man göra med frågor, men också via praktiska tester och kunskapstester. Sådana tester är väldigt vanliga när det handlar om IT. Det är ett bra sätt att bekräfta vad personen kan och se att hen kan visa det. Ofta har våra kunder egna tester som de har byggt ihop för att se om kandidaten kan till exempel koda i ett visst språk som är kopplat till deras verksamhet.

frågorna som hjälper dig att hitta rätt medarbetare

Ta reda på vad personen tycker om med tekniken. Är det för att det är ny cool teknik? Ett särskilt utvecklingsspråk? Eller är det att utveckla något som fyller ett syfte som underlättar för andra människor? Fråga hur personen föredrar att arbeta. Ska det vara mycket människor runt omkring eller föredrar personen att sitta för sig själv? Vissa behöver lugn och ro runt sig och så ska man kunna ge dem de förutsättningarna. Fråga också hur personen håller sig uppdaterad i tekniken? Är hen med i några nätverk och forum? Tekniken ändras hela tiden och därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad.

tuffare marknad ställer tuffare krav på dig som arbetsgivare

Men en kandidatdriven marknad gör att det blir allt tuffare att rekrytera kandidater inom IT. Det finns alltså fler jobb än personer med den kompetens som eftersträvas. Därför är det viktigt att sälja in bolaget på ett bra sätt under intervjun.

Det handlar lika mycket att sälja in sig själv som arbetsgivare för kandidaten. Om intervjun blir ett förhör så har man inte skapat rätt känsla.

kommentarer