Av John Månsson, 2015-08-25 02:17

Kravprofilen utgör stommen i en rekrytering. En checklista som används genom hela processen för att säkerställa att man inte skiftar fokus eller värderar kandidater på felaktiga grunder, menar John Månsson, på Randstad Technologies.

Men det är inte bara den bäst lämpade medarbetaren som specificeras i kravprofilen – arbetsgivaren behöver också kartläggas.

– Kravprofilen ska ge en komplett och rättvisande bild, delvis av medarbetaren som ska rekryteras, men också av organisationen som rekryterar. Hela syftet är ju att hitta en kandidat som är på rätt nivå för hur teamet, avdelningen eller företaget vill jobba och utvecklas, säger John Månsson, rekryteringskonsult på Randstad Technologies, och fortsätter:

– Det handlar om att hitta en matchning som är rätt. Även om en kandidat har precis rätt kompetens och tekniska färdigheter för en arbetsgivares behov men vill någonting annorlunda eller drivs av andra värderingar, så kommer hen förmodligen inte att bli kvar särskilt länge.

kravprofilen-en-viktig-framgangsfaktor-for-att-hitta-ratt-medarbetare-inom-it_960

360°-perspektiv kartlägger hela behovet

Eftersom en rekrytering är en av de större investeringar en arbetsgivare gör är det viktigt att den verkligen fyller sitt syfte. När du upprättar kravprofilen ska du ta hänsyn till behoven i dag, men också för morgondagen och organisationens kommande utveckling.

– Genom att ta ett totalperspektiv kan du fånga upp alla aspekter. Låt alla berörda parter komma till tals och vara delaktiga, och kanske viktigast av allt, säkerställ att ni har samma mål med rekryteringen.

Allting handlar om att fokusera på vad man vill uppnå. Handlar det om att förvalta en befintlig produkt eller snarare vara del i att utveckla en ny? Ska man ersätta en befintlig medarbetare eller är rollen ny? Är tanken att medarbetaren ska gå vidare inom organisationen?

– Man kan lägga timmar på att skriva ned utbildningar, tekniker och antal års erfarenhet av särskilda system, men man ska inte stirra sig blind på det, utan snarare fokusera på vad man vill att rekryteringen ska leda till. Vad för typ av personlighet och erfarenhetsmix som kommer att vara bäst för rollen, säger John.

ett inledande kravprofilsmöte är startskottet

Genom att tillsammans diskutera både organisationen och den blivande medarbetarens roll ges en tydlig bild av hela rekryteringsbehovet och en möjlighet för rekryteraren att ställa de lite svårare frågor som inte uppkommer när till exempel en checklista mejlas fram och tillbaka. På så vis riskerar man inte heller att missa subtiliteter som en skicklig rekryteringskonsult behöver för att sälja in uppdraget till rätt kandidater.

– Nyckeln till ett bra rekryteringsuppdrag är att sitta ned tillsammans och stöta och blöta och ställa både dumma och smarta frågor som man vet att kandidaterna också kommer att ställa, säger John och avslutar:

– Själva mötet ger mig dessutom en chans att vara konsultativ mot kunden. Som rekryteringskonsulter har vi stenkoll på hela kandidatmarknaden, medan kundbolaget oftast känner till sin egen del. Vi kan identifiera eventuella svagheter i organisationens employer brand och hjälpa till att skapa ett mer attraktivt erbjudande.

kommentarer