Av Randstad, 2016-03-29 21:06

De gamla jättarna får hålla i hatten. För dagens ingenjörer är trivsel och arbetsuppgifter många gånger viktigare än att bara få arbeta på ett kreddigt företag.

Rekryteringsexperterna på Randstad Engineering har ett tips till arbetsgivare på jakt efter ingenjörer:

- Tänk utanför boxen. En byggnadsingenjör inom fordonsindustrin kan vara en briljant idé!

manga-arbetsgivare-behover-tanka-nytt-for-att-locka-ingenjorer_960

vad du gör blir viktigare än var du jobbar

Rekryterarna på Randstad Engineering ansvarar alla för ett antal konsulter som Randstad hyr ut till olika företag i Göteborgsregionen. De är alla ingenjörer i grunden och kan konstatera att det blåser en ny vind genom ingenjörsskrået.

– När det gäller valet av arbetsgivare har vad:et blivit viktigare än var:et. Många av oss har själva haft trygga anställningar på klassiska ingenjörsföretag, dit studenter traditionellt har vallfärdat efter sina examen. Det kan vara jätteskönt att ha en väletablerad arbetsgivare och bra lön och allt det där, men gemensamt för rekryterarna är att det var viktigare med en annan sorts meningsfullhet och att få träffa många människor. 

De är dock väl medvetna om att andra yrkesgrupper inte har det lika förspänt som ingenjörerna när det kommer till att kunna välja och vraka bland smäktande arbetsgivare.


ingenjörerna gömmer sig för att inte bli nedringda

– Men så här blir det när det finns ett kraftigt underskott av talanger. Svenska företag stannar på riktigt av i sin tillväxt i dag eftersom de inte får fatt i rätt sorts kompetens. De är desperata. Vi känner till exempel flera ingenjörer inom samhällsbyggnad som har tagit bort sina Facebook- och LinkedIn-profiler bara för att de blev nedringda av arbetsgivare och rekryterare hela tiden. Och när det finns en sådan märkbar glapp mellan tillgång och efterfrågan får potentiella nya medarbetare  möjlighet att ställa högre krav på sina framtida arbetsplatser.

svårare för arbetsgivare att leva på gamla meriter

Och det är inte alltid lätt att hänga med i den snabba utvecklingen. Gamla giganter – som historiskt sett fått in en stadig trave ansökningsbrev efter landets alla ingenjörsutbildningars slut varje år – har i många fall få se sig omsprungna av arbetsgivare som anpassat sig efter arbetsmarknaden och arbetstagarna.


– Det gäller inte bara att kunna erbjuda ett bra jobb och goda löneförmåner. Dagens medarbetare vill också känna att de har meningsfulla uppgifter. Och de vill ha friheten att lämna och hämta på dagis och att arbeta från sommarstugan. Som arbetsgivare måste du förmedla mer mjuka värden idag än vad man traditionellt har gjort hittills i den här branschen.

– Vi vill verkligen förmedla till arbetsgivare att vidga vyerna! Det viktigaste borde inte vara att hitta en kandidat med exakt rätt utbildning och exakt rätt bakgrund, utan att hitta en person som har förmågan att kunna lära sig göra jobbet. Fokusera på potentialen. En byggnadsingenjör inom fordonsindustrin kan vara en briljant idé!

kommentarer