Av Pernilla Nicklasson, 2018-04-05 12:18

- Sveriges befolkning åldras och vi måste kompensera för pensionsavgångar och digitalisering. För att klara det behövs 1,1 miljoner högutbildade de kommande åren, säger Annemarie Muntz, Head of Public Affairs på Randstad. Arbetsmarknaden fortsätter ändras och det blir allt svårare att hitta de rätta kandidaterna i dagens kandidatdrivna marknad.

SCBs beräkningar visar att om trenden fortsätter kommer det 2030 saknas 50.000 ingenjörsutbildade i Sverige. I Europa visar olika trendrapporter att det kommer saknas en halv miljon ingenjörer år 2025. Detta innebär att du som arbetsgivare inte längre kan välja och vraka. Svenska arbetsgivare och rekryterare måste tänka ur ett nytt perspektiv där vi snarare ser till kandidaternas potential än tidigare kunskap och erfarenhet.

sa-behaller-du-medarbetarna-som-vill-gora-karriar_960

fundera över vad framtiden kräver

Visst är det lättare att rekrytera någon som är lik sig själv eller någon som redan har alla de rätta kvalifikationerna. Och argumentet ”man förstår varandra så mycket bättre” kan många av oss känna igen. Jag vill gärna utmana er och ställa frågorna; Vilken kompetens behöver teamet förstärkas med? Vilka kompetenser kommer framtiden kräva? Och vänd gärna på era tankar. Brukar du tänka  man - tänk kvinna. Brukar du tänka 30-åring - tänk 50-åring. Brukar du tänka LTH tänk BTH. Om du brukar tänka Sverige - tänk världen. Våga lyfta på stenarna för att se vad som ligger där under och väntar.

så lägger du grunden för en lyckad rekrytering

Analysera tjänsten

Vilket arbete behöver utföras? Vad krävs för att bli framgångsrik i rollen? Vad ska till för att trivas i tjänsten? Tänk utifrån vilka de faktiska framgångsfaktorerna är för att lyckas.

Ställ krav på kravprofilen

Utifrån analysen av tjänsten tar du fram en tydlig kravprofil med vilka kompetenser och förmågor som tjänsten kommer att kräva. Skilj på de verkliga kraven som du absolut inte kan bortse ifrån och vad som är rena önskemål.

Våga se till utvecklingspotentialen...

... snarare än till tidigare erfarenhet. Kompetenser och erfarenhet är aldrig fel, men ställ dig istället frågan vem har potential att växa med företaget och tjänsten? Idag finns det digitala verktyg på marknaden som du kan ta till din hjälp för att objektivt förutspå kandidaternas arbetsprestation.

Tänk nytt och sök på nya ställen

Vänd på tankesättet och våga utmana de vanliga normerna för profilen och kompetensen.

Efter att ha hjälpt företag att rekrytera medarbetare i 20 år kan jag lova er att detta är nödvändigt för att möta ingenjörsbristen, men också för att utveckla verksamheten genom att få in nya kompetenser, ny energi och nya tankesätt.

kommentarer