Av Randstad, 2017-09-08 07:27

Långsiktigt arbete med employer branding och kvinnor i seniora roller skulle locka fler kandidater till finanssektorn. Det visar en rapport från Randstad.

Finanssektorn har tappat i popularitet de senaste åren och idag hamnar den på tionde plats på listan över de mest attraktiva branscherna. I Nordamerika och Europa är trenden starkast, men trots de sjunkande resultaten vill fortfarande var tredje i arbetsför ålder arbeta inom finans.

Det visar undersökningen "Global employee insights into the perception of the Financial Services sector", som genomförts av Randstad under 2017. Rapporten är baserad på intervjuer med över 160 000 personer i åldrarna 18 till 65 år, från 26 länder världen över.

De fem mest attraktiva branscherna:

  1. Tech-industrin
  2. IT-branschen
  3. Läkemedelsbranschen/Life Sciences
  4. Fordonsindustrin
  5. Ingenjörssektorn

vikten av Employer branding

En av orsakerna till att branschen förlorat i popularitet är finanskrisen från 2008, som slog hårdast mot just de nordamerikanska och europeiska marknaderna. Den tuffa bevakningen och den negativa rapporteringen som följde i medierna gav branschen dåligt rykte.

På en arbetsmarknad där så kallade millenials – personer födda efter 1983 – utgör en allt större andel av arbetstagarna, är rykte och anseende viktiga attribut för ett företag. Millenials vill jobba på en arbetsplats som representerar deras värderingar, och det har företagen i finansbranschen haft svårt att leva upp till de senaste åren.

96% menar att företagets värderingar är avgörande för hur de trivs på arbetsplatsen

 

50% av kandidaterna säger att de inte skulle arbeta för ett företag med dåligt rykte, även om de fick löneökning

 

62% läser på om företaget i sociala medier innan de söker jobb där

möta kandidaternas efterfrågan

Rapporten visar att finanssektorn kan bli bättre på att möta kandidaternas önskemål. Exempelvis profilerar sig många av de stora företagen genom att erbjuda möjligheter att göra internationell karriär, medan kandidaterna själva rankar den möjligheten lägst. Vad de istället vill ha är en attraktiv lön med bra förmåner, en god balans mellan jobb och fritid och en social arbetsplats med god atmosfär. Här kan företagen matcha sina profiler bättre mot kandidaternas efterfrågan.

Finansbranschen kan också bli bättre med på att lyfta fram de saker som redan görs bra. Till exempel är det en stabil och hårt reglerad sektor, vilket gör att kandidaterna upplever att den erbjuder trygga och långsiktiga anställningar. I en tid när det världspolitiska läget är osäkert värderas trygghet och kontinuitet högt.

kvinnor i seniora roller kan locka fler unga kvinnor till branschen

Kvinnorna är fortfarande en underrepresenterad grupp inom finans, inte minst om man tittar på de seniora rollerna på de största företagen. Konsekvensen av det blir dubbel: det finns en brist på förebilder för unga kvinnor, vilket i sin tur försvårar möjligheten för unga kvinnor att göra karriär.

25% av de seniora rollerna på de största företagen i finansbranschen besitts av kvinnor

Ett sätt att locka fler kvinnor till finanssektorn är att se över företagskulturen och att låta starka kvinnor på ledande positioner inspirera yngre kvinnor som befinner sig i början av sin karriär. Här finns en stor potential som annars riskerar gå förlorad till andra branscher.

ekonom-karriar_960

flexibla arbetsformer – viktigt för att locka kvinnor

En annan åtgärd kan vara att erbjuda flexibla arbetstider och arbetsformer, eftersom det i Nordamerika och Europa efterfrågas av kvinnor i något högre utsträckning än män. Globalt sett värderar dock kvinnor och män i finansbranschen samma saker: hög lön och bra förmåner, balans mellan arbete och fritid, god arbetsmiljö, samt möjlighet till säkra och långsiktiga anställningar.

Sammantaget visar rapporten att finanssektorn fortsatt attraktiv bland kandidater, men att företagen kan arbeta mer medvetet med Employer branding – såväl i arbetet med att kommunicera sina egna styrkor som att matcha sina profiler mot kandidaternas efterfrågan. För att kunna konkurrera om de främsta talangerna – och inte minst den stora grupp kompetenta kvinnor som idag väljer andra branscher – behöver företagen arbeta för att skapa en trevlig atmosfär på arbetsplatserna och möjliggöra för sina anställda att skapa en sund balans mellan arbete och fritid.

ladda ner rapporten

kommentarer