Av Hanna Sandvall, 2020-09-08 08:10

Vi befinner oss just nu i en helt unik situation, med en pandemi som lamslagit stora delar av världens ekonomier och en arbetsmarknad som står inför en omfattande omställning. Från att ha varit kandidatdriven med fler vakanta tjänster än tillgängliga kandidater, står vi nu inför ett motsatt läge där arbetslösheten spås öka. Inom tekniksektorn är läget tudelat.

Det råder stora skillnader mellan olika områden inom teknikbranschen. Fordonsindustrin har exempelvis haft en kraftig påverkan med en tillfälligt förändrad marknad och en inbromsad efterfrågan. Samtidigt har företag inom hälso- och skyddsutrustningsrelaterad teknik gasat ordentligt. Den långsiktiga kompetensbristen spås dock fortsatt vara hög, och det blir allt viktigare för arbetsgivare att fokusera på om- och uppskolning av sin personal för att hålla sig konkurrenskraftiga även vid teknik- och samhällsförändringar, säger Hanna Sandvall som är Direktör för Randstad Engineering i Sverige.

REBR2020 sector engineering

Branschen står dessutom inför andra utmaningar de kommande åren. Samtidigt som det råder fortsatt hård konkurrens om kompetensen visar årets Randstad Employer Brand Research, världens största oberoende undersökning i sitt slag, att tekniksektorn har hård konkurrens vad gäller attraktivitet. När globala arbetstagare rankar attraktiviteten hos olika sektorer hamnar tekniksektorn först på en sjätteplats om 49 procent, vilket är 8 procentenheter lägre än ITC-sektorn som är den mest attraktiva med 57 procent. Undersökningen genomfördes innan covid-19, varför det blir extra intressant att se nästa års resultat och hur de förändrats drygt ett år efter krisen, inom vilken tekniksektorn spelat en viktig roll.

Att branschen inte anses vara en av de mest attraktiva är en utmaning för arbetsgivare inom den.

Att attrahera medarbetare med rätt kompetens inom teknik- och ingenjörsfältet har länge varit en utmaning. Eftersom nästan alla samhällets delar är beroende av denna kompetens för att kunna utveckla nya produkter och hålla sig konkurrenskraftiga vad gäller innovation, är det inte bara företag inom den egna sektorn som konkurrerar om talangerna, utan också företag inom andra områden. Därför är det extra viktigt att öka attraktiviteten hos branschens arbetsgivare, menar Hanna.

Eftersom nästan alla samhällets delar är beroende av denna kompetens för att kunna utveckla nya produkter och hålla sig konkurrenskraftiga vad gäller innovation, är det inte bara företag inom den egna sektorn som konkurrerar om talangerna, utan också företag inom andra områden.

 

För att lyckas med det krävs det att man vet vad personerna man vill attrahera vill ha. Årets rapport för just tekniksektorn visar bland annat att arbetstagare inom tekniksektorn värdesätter möjligheten till karriärutveckling i högre utsträckning än den genomsnittliga globala arbetstagaren.

Behovet av upp- och omskolning accelereras av teknik- och samhällsförändringar, men det är också en kritisk faktor för arbetsgivare att lyckas attrahera medarbetare de behöver. Dessa arbetstagare vill ha möjligheter att utvecklas och växa i sin karriär, och det är av högsta vikt att man som arbetsgivare kan erbjuda detta och också kommunicerar det i sitt kandidaterbjudande, säger Hanna.

Vill du veta mer om vad ingenjörerna värdesätter vid valet av arbetsgivare? Ladda ner Randstad Employer Brand Research specifika rapport för tekniksektorn här.

kommentarer