5 viktiga hr-trender för fordonsindustrin.

av Andreas Jonsson, 2022-03-29 14:19

Den globala fordonsindustrin och dess leveranskedja genomgår i dagsläget stora förändringar. För att hänga med i utvecklingen måste företagen vara flexibla, medvetna om snabbt skiftande trender och beredda att göra avsevärda förändringar av såväl drift som i personalstrategin.

läs mer

hybrid, distans eller på plats - vilken arbetsmodell passar er bäst?

av Kristin Olofsson, 2022-02-21 09:02

Ingen kunde ha förutsett den enorma påfrestning som den globala pandemin inneburit för arbetsplatser runt om i världen. På några månader blev miljontals arbetstagare uppsagda eller permitterade tillsvidare och tiotals miljoner tvingades övergå till distansarbete. Andra bedömdes istället som samhällsbärande och ställdes inför den osäkerhet det innebär att gå till jobbet under en global pandemi.

läs mer

så leder du på en hybrid arbetsplats.

av Kristin Olofsson, 2022-02-21 08:15

I takt med att restriktionerna lättar och många marknader öppnar upp igen blir frågan om hur framtidens arbetsliv ska se ut allt mer aktuell, både för arbetsgivare och arbetstagare.

läs mer

do's and don'ts för den hybrida arbetsplatsen.

av Martin Göransson, 2022-02-21 08:00

När covid-19-pandemins effekter nu börjar avta gör sig arbetsgivare och arbetstagare redo för ännu en omvandling – övergången till en postpandemisk arbetsmarknad. Många arbetsgivare är just nu i färd med att besluta om de ska fortsätta med den distansbaserade arbetsmodell som utvecklats under pandemin, låta alla medarbetare gå tillbaka till arbetsplatsen på heltid eller utveckla en ny modell med alternativ för både distans- och platsbaserat arbete, dvs. en hybridmodell.

läs mer

vad vi har lärt oss om att leda på den hybrida arbetsplatsen.

av Camilla Campelo, 2022-02-21 07:45

Pandemin och dess effekter har onekligen tvingat många av oss att se över de befintliga arbetsmodellerna. Många av Randstad Sveriges interna medarbetare hade redan innan covid-19 möjlighet att till viss del arbeta på distans, men i och med pandemin fick vi övergå helt och hållet till en distansbaserad arbetsmodell.

läs mer

så kan randstad hjälpa dig att rekrytera kvalificerade byggnadsarbetare.

av Joacim Bratt, 2022-01-31 09:45

Den globala pandemin har fått negativa följder för i stort sett alla branscher, även byggsektorn. På vissa byggarbetsplatser lades arbetet ned helt, då projekten bedömdes som icke-essentiella. De företag som kunde hålla verksamheten igång stod inför oförutsägbara utmaningar, såsom störningar i leveranskedjan, ökade materialkostnader och tillfälliga nedstängningar till följd av smittspridning.

läs mer