har du kontroll över de indirekta personalkostnaderna?

av Björn Söderberg, 2021-01-18 10:00

Att kontrollera kostnaderna är högt prioriterat för de flesta chefer på inköpssidan. Jobbet går ju ut på att skaffa alla de resurser och tillgångar företaget behöver för att lyckas, och då måste man vara säker på att det sker på ett kostnadseffektivt sätt.

läs mer

så kan robotiserad processautomatisering bli nyckeln till framgång vid stora rekryteringar.

av Björn Söderberg, 2021-01-14 09:13

Robotiserad processautomatisering (RPA) spelar en allt större roll inom rekrytering, och kan ge stora fördelar för företag som arbetar med stora rekryteringsvolymer.

läs mer

för- och nackdelar med att anlita en hr-partner inom tillverkningsindustrin.

av Kristofer Nilsson, 2020-12-15 10:15

Om ni som tillverkningsföretag vill optimera personalstyrkan med hjälp av tillfällig arbetskraft funderar du kanske över om det är bäst att outsourca rekryteringen eller att sköta den inhouse.

läs mer

2020 - ett ovanligt år.

av Ton Hopmans, 2020-12-11 12:00

2020 lider mot sitt slut. “Äntligen” tänker nog några av oss, “redan?!” tänker andra. Det här året har minst sagt varit annorlunda och utmanande. På ett eller annat sätt har coronapandemin drabbat oss alla. Människor har blivit sjuka, förlorat sina närstående, blivit av med sina jobb och mått psykiskt dåligt till följd av isolering. Arbetsgivare har ställts inför helt nya prövningar, som att säkerställa sina medarbetares hälsa och trygghet, behöva dra ner på sina verksamheter och ta farväl av medarbetare. Andra har mött en kraftigt ökad efterfrågan och på kort tid behövt växla upp med allt vad det innebär.

läs mer

rekrytering i tillverkningsindustrin - utmaningar och möjligheter.

av Björn Söderberg, 2020-12-10 13:09

Att lyckas rekrytera kompetent arbetskraft för att uppnå fluktuerande produktionsmål kan vara en ständig kamp för hårt arbetande HR-chefer. Vi ser dagligen hur svårt branschen har att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Jag skulle vilja dela med mig av några insikter för hur du kan bemöta några av de rekryteringsutmaningar som många tillverkningsföretag står inför nu.

läs mer

så lyckas du med den digitala onboardingen.

av Linn Holmberg, 2020-11-17 08:00

Att säkerställa att dina nya medarbetare får den bästa möjliga starten hos dig är avgörande för aspekter såsom motivation, engagemang och viljan hos medarbetaren att stanna kvar hos dig. Därför är en omfattande och kvalitativ onboarding av högsta vikt. Men hur lyckas man egentligen med det nu när vi inte träffas i lika hög utsträckning som tidigare, och hur får du dina nya medarbetare att känna engagemang och tillhörighet till organisationen?

läs mer