Av Randstad, 2016-10-12 14:00

I rekryteringsprocesser är personlighetstester ett allt vanligare moment i utvärderingen av kandidater. Men varför – och vad mäter de egentligen? Vår rekryteringskonsult på Randstad Life Sciences ger svaren.

Ett av de verktyg rekryteringskonsulten använder för att säkerställa att rätt kandidat till slut får jobbet är personlighetstester.

– Personlighetstester används i större utsträckning i dag eftersom man mer och mer inser svårigheterna med att rekrytera endast baserat på historik, vilket ett CV egentligen är.

personlighetstester–varfor-da

andra aspekter av kandidaten tydliggörs

Med personlighetstester kan rekryteraren i högre grad förutse potential och hur kandidaten till exempel kommer att axla en företagskultur, snarare än att bara se till hur hens kompetens matchar den nuvarande rollen och dess sakområde.

– En lyckad rekrytering är en där kandidaten vill stanna långsiktigt och känner att hen kan växa och utvecklas med bolaget. Därför blir kompetensutvärdering viktigt, för att kunna se hur kandidaten kan komma att lyckas i framtida roller, utöver den man rekryterar för i nuläget.

ett komplement – inte istället för

Det är viktigt att komma ihåg att personlighetstester är ett komplement till andra rekryteringsverktyg, och inte någonting som ersätter intervjuer eller andra metoder för utvärdering av en kandidat.

– Även en skicklig rekryterare som gör ett jättebra jobb påverkas i viss grad av sina egna erfarenheter. Vi vill tro att vi är helt objektiva, men forskning visar att verkligheten inte är sådan. Det personlighetstester framför allt tillför är en fullständig objektivitet, där ingen skillnad görs på kön, etnicitet, ålder eller liknande.

undvik att rekrytera med magkänslan

Ännu svårare är det för personer som saknar erfarenhet av rekrytering och validering. En chef som rekryterar en gång om året kommer ofta omedvetet att väga in sin egen magkänsla och vad som känns rätt i mötet med kandidater. Mäter hen då verkligen kandidatens personlighet och förmåga på ett rättvist sätt?

– Det är väldigt lätt att fastna i att personkemin stämmer, och därför undermedvetet bortse från brister i kandidatens kompetens. Men vad händer om till exempel chefen slutar? Då kanske den nyanställda också väljer att gå vidare. Personlighetstester är ett utmärkt komplement till CV-granskning och samtalsintervjuer, för att strukturerat kunna utvärdera kandidater så neutralt som möjligt. 

kommentarer