Av Linn Holmberg, 2020-11-11 08:00

Att få nya medarbetare att känna sig välkomna och inkluderade redan från dag ett är ett drömscenario för de allra flesta ledare och chefer som utökar teamet med nya talanger. Det är dessutom avgörande för aspekter såsom motivation, engagemang och viljan hos medarbetaren att stanna kvar hos sin nya arbetsgivare.

Men hur lyckas man med detta när vi nu arbetar mer och mer på distans, och allt mer sällan träffas i verkligheten? En del i det hela är en såklart gedigen onboarding, men det räcker inte så. Det nya normalläge vi befinner oss i ställer nya krav på både ledare och teammedlemmar, och det blir viktigare än någonsin att säkra en strategi för att välkomna nya medarbetare. Linn Holmberg, Learning & Development Specialist på Randstad i Sverige, delar med sig av sina bästa tips för hur du får nya kollegan att känna sig välkommen.

1043_välkommen på distans

boka in individuella 1-1’s

Det första steget i att lära känna varandra är att avsätta tid för just detta. Boka in din nya medarbetare på regelbundna individuella 1-1’s, och uppmana också medarbetare i teamet att göra detta. Det får din nya kollega att känna sig prioriterad och viktig, och ger alla en chans att lära känna varandra bättre. Det blir också ett naturligt sätt för varje medarbetare att berätta vad de arbetar med och hur deras arbete hänger samman med den nya kollegans.

säkerställ att alla kommer till tals i gemensamma möten

Att främja en öppen kultur där alla får komma till tals är avgörande för ett välmående och effektivt team. I det fysiska rummet är det lätt att med ögonkontakt eller kroppsspråk uppmuntra en kollega att dela med sig av sin åsikt eller liknande, vilket kan vara svårare i det digitala mötesrummet. Ett sätt för att underlätta och säkerställa att alla kommer till tals är att fördela ordet och ha en tydlig talarlista.

Som ny i teamet ger det en känsla av att dennes arbete är lika viktigt som alla andras, och att det inte är tiden man arbetat i företaget som avgör hur mycket man får komma till tals under gemensamma möten.

bjud med nya kollegan på möten

Som ny i ett team är det inte helt självklart vilka forum eller diskussioner man bör vara en del utav. Här är man beroende av att teamet hjälper till och guidar. Som chef eller ledare bör du uppmuntra dina teammedlemmar att bjuda med sin nya kollega på möten de tror kan främja att han eller hon kommer in i teamet och arbetet. Det kan också vara ett bra sätt för att få en bättre förståelse för verksamheten och hur olika avdelningar eller roller hänger ihop.

avsätt tid för sociala aktiviteter

På den fysiska arbetsplatsen är en avslappnad fika eller en spontan AW lite närmre till hands än när var och en sitter hemma. Men precis som vi de senaste månaderna sett att det funkar bra att ha arbetsrelaterade möten digitalt, så är det också viktigt att fortsätta göra sociala aktiviteter tillsammans - digitalt. Avsätt tid för detta och boka in en digital fika, AW och tid för icke-arbetsrelaterad tid tillsammans. För att främja en lättsam stämning är ett tips att köra ett quiz eller låta varje kollega dela med sig av ett ämne det tycker är intressant för att inspirera sina kollegor.

var närvarande och tillgänglig

Att vara närvarande och tillgänglig är alltid viktigt - men kanske ännu mer nu när man inte är lika nära varandra rent fysiskt. Visa att du finns där och gärna hjälper till om din nya medarbetare behöver stöttning. Upplevs du som upptagen och stressad kan det vara svårt för den nya medarbetaren att ta mod till sig och be om hjälp, med rädsla för att störa eller bli avvisad.

Avsätt tid för in- och utcheckning med ditt team varje morgon och eftermiddag. Ring din nya medarbetare, och “gamla” också för den delen, bara för att stämma av läget. Man behöver inte alltid vilja något speciellt för att lyfta luren, ibland är det viktigt att bara fråga hur någon mår och hur allt går.

Det nya normalläge vi befinner oss i har medfört flera olika utmaningar för chefer och ledare. Detta är en av dem. Har du, likt många andra, börjat återgå till arbetsplatsen kan vår guide om de centrala hr-utmaningar som arbetsgivare står inför vara till hjälp. Ladda ner guiden här.

kommentarer