Av Randstad, 2015-05-05 01:56

Den digitala teknikens framfart förändrar sätten vi arbetar på. Rekryteringsexperterna på Randstad Technologies förklarar vad som krävs när IT-avdelningen och verksamheten kommer allt närmre varandra. En öppenhet mot olika personlighetstyper är en viktig faktor.

I dag har gemene man hela världen i sin ficka, i form av en smartphone. Den digitala tekniken har inte bara förändrat våra vardagliga liv – även arbetslivet är på väg att revolutioneras. Och IT-frågan har på senare tid klivit upp på priolistan i de flesta företag och organisationer, menar rekryteringsexperterna på Randstad Technologies.

– Det kommer att kräva att fler personer på IT-sidan måste ha en större förståelse, eller åtminstone intresse för, att sätta sig in i verksamheten. Det finns en trend att det kommer att krävas mer kommunikativ personlighet och sociala färdigheter. Det är till exempel ofta så att de företag som vi hjälper att rekrytera till, till en början har en väldigt tekniskt inrutad kravprofil, men när de väl träffar kandidaterna, vinner ofta personligheten över den rent tekniska kompetensen.

sa-genererar-it-avdelningen-mer-affarsnytta_960

kompetensbrist ökar kraven på flexibilitet hos arbetsgivarna

– Samtidigt råder det kompetensbrist på IT-marknaden, i synnerhet på systemutvecklare. Det betyder att företagen måste vara mer flexibla och öppna när det gäller vilka kandidater de tar in. Och det finns de som fattat galoppen. Här vill vi lyfta fram flera hypade IT-jättar som rekryterar många utvecklare:

– De fokuserar på att ta in väldigt duktiga utvecklare med otroligt starkt teknisk intresse och kunnande, där alla inte behöver vara utåtriktade kommunikativa genier. De lägger istället fokus på att ledare, såsom chefer och projektledare, ska ha god verksamhetsförståelse och kommunikativa egenskaper.

Det är med andra ord viktigt att bygga en organisation, där chefer och projektledare kan agera en brygga mellan hardcore IT och kärnverksamhet.

olika vägar för IT att samarbeta med den operativa verksamheten

Det finns flera sätt att jobba för att få IT och verksamhet att lira tillsammanssom vi ser att det experimenteras lite med, vissa organisationer ser sina IT-medarbetare som konsulter som lånas ut till olika avdelningar, för att skapa en bättre kommunikation. Andra har någon typ av matrisorganisation, där en medarbetare har IT-chefen som faktisk chef men sitter ute i verksamheten och har sina dagliga diskussioner med någon affärsområdeschef. Och det har ju en given fördel i att man med en bättre kommunikation kan få IT att faktiskt generera mer affärsvärde.

Det finns dock nackdelar också, t.ex. kan det medföra vissa organisatoriska problem både för individ och verksamhet, så som vem egentligen är min chef, vem som äger budgeten för personens lön och så vidare. Det kan ju också få konsekvenser i att en IT-arkitekt som tidigare suttit med andra arkitekter, inte längre har samma möjligheter att lära av sina kollegor om man sitter ute i verksamheten. Eller att man inte har tillräckligt med kommunikation inom IT och det slutar med att det görs en massa dubbelarbete.

viktigt med förståelse från båda parter

På samma vis som IT-människorna har en ambition att försöka sätta sig in verksamheten så måste ju verksamheten förstå hur IT-sidan resonerar. Att vara bra kravställare är A och O, och försöka bilda sig en uppfattning av vad som är rimligt eller ens möjligt att genomföra. Just nu sitter t.ex. en av våra medarbetare som jobbar med sälj med i en arbetsgrupp inför att vi ska implementera ett nytt CSR-system som ska kunna användas i mobilen. Våra arbetsverktyg flyttar in i telefonen och vår arbetsvardag blir mer och mer digitaliserad, och kan man då få med representanter från olika delar av organisationen i ett relativt tidigt skede ökar chanserna för att IT-lösningarna ska fylla de faktiska behoven. Då blir de så användarvänligt som möjligt.

kommentarer