Av Malin Ekwall, 2017-05-23 10:51

Den senaste prognosen visar att det år 2020 kommer att saknas 60 000 kandidater inom IT- och telekombranschen. En sådan arbetsmarknad ställer naturligtvis nya krav på arbetsgivarna och deras förmåga att få de nyanställda att känna sig välkomna på sin nya arbetsplats. Malin Ekwall på Randstad, ger ett par handfasta tips på hur du ger du dina nya medarbetare en bra start.

På en rörlig arbetsmarknad är det viktigt att man tar hand om sina nyanställda och ger dem en bra start på sin nya arbetsplats. För att göra det behöver du värna både om de mjuka och de hårda värdena. Som nyanställd vill du både känna dig välkommen och ha en klar och tydlig uppfattning om arbetsuppgifterna i sin nya tjänst, menar Malin Ekwall.

– En professionell arbetsgivare måste vara väl förberedd när den nyanställda kommer till företaget. Det ska vara enkelt att komma igång och arbetsuppgifterna ska vara tydliga, men det är minst lika viktigt att man som ny på arbetsplatsen får en naturlig och smidig väg in i arbetsgruppen, samt har någon att vända sig till med frågor.

sa-ger-du-dina-nya-it-medarbetare-den-basta-starten_960

mentorskap som beprövad metod

Malin Ekwall förespråkar mentorskap. Det är en dynamisk modell som tar tillvara på varje medarbetares individualitet, för man måste komma ihåg att alla tar till sig information på olika sätt.

– En mentor kan hjälpa den nyanställda att få svar på de frågorna som inte besvaras i arbetsbeskrivningen. Hur ser rutinerna ut på den här arbetsplatsen? Hur ser en väl genomförd uppgift ut? Vad förväntas av mig? Helt enkelt: Hur gör jag ett bra jobb? Att kunna ställa de frågorna till en medarbetare istället för en chef kan vara väldigt skönt som nyanställd. 

skapa en hjälpsam kultur på företaget

På många arbetsplatser råder tidsbrist och det är därför viktigt att man skapar en kultur på företaget där alla hjälps åt att få den nyanställda att känna sig välkommen. Det får aldrig vara mentorns uppgift ensam, menar Ekwall.  

– Det är viktigt att alla känner ett gemensamt ansvar för de nyanställda. Om det finns en fungerande rutin som är väl förankrad i hela arbetsstyrkan underlättar det för att skapa en välkomnande och hjälpsam kultur på företaget. 

Och det är värt mycket, för om din nya medarbetare känner att den kan få svar på sina frågor kommer han eller hon inte bara känna sig välkommen och trivas bättre, utan också med största sannolikhet kunna göra ett bättre jobb. 

Ekwalls fem handfasta tips

  1. Se till att det finns en kontinuerlig kontakt mellan arbetsgivare och den nyanställda från det att ni signat till första arbetsdagen.
  2. Skicka ett introduktionspaket – introduktionsplan och schema – så att den nyanställda får chansen att förbereda sig och har en klar uppfattning om vad som kommer hända de första dagarna. Ett sådant paket får också gärna innehålla information om företagets historia och värdegrund.
  3.  Se till att alla praktiska förberedelser är klara: telefon dator, passerkort och nycklar.
  4.  Utse en mentor till din nya medarbetare, det vill säga någon som har tid att svara på frågor och som kan visa rutinerna och hur saker och ting går till på just den här arbetsplatsen.
  5.  Gå igenom introduktionsplanen och sätt tillsammans med mentorn upp tydliga mål för den nyanställda, gärna över en halvårsperiod. Glöm inte att konkretisera de mjuka värdena. En uppgift kan vara att den nyanställda ska boka ett möte med en kollega för att få en inblick i en dennes arbetsuppgifter. På så vis lägger du grunden för ett lyckat framtida samarbete.

kommentarer